srpanj 16, 2015

Agencija za investicije i konkurentnost partner Hrvatskom drvnom klasteru u organizaciji strukovne konferencije pod nazivom: BUDUĆNOST PRERADE DRVA I ŠUMARSTVA U ZEMLJAMA JIE

Hrvatski drvni klaster u suradnji sa središnjom europskom udrugom za drvnu industriju, CEI-BOIS, i uz potporu članova Europskog parlamenta, održali su 15. srpnja 2015. godine u Bruxellesu strukovnu konferenciju pod nazivom: BUDUĆNOST PRERADE DRVA I ŠUMARSTVA U ZEMLJAMA JIE. Agencija za investicije i konkurentnost bila je partner u organizaciji ove Konferencije, koja se održala pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede RH.

U Bruxellesu su bile prisutne važne drvoprerađivačke kompanije: Spačva, Drvenjača, Spin Valis, DI Slavonija, Hrast Strizivojna, Sherif Group, Cedar, Viševica, Lokve, Pana, TPS Grupa, Moderator, AMS Biomasa, Energy Pellets i Pilana Šantek. U delegaciji su i sektorske tvrtke iz Regije poput Šuma Herceg Bosne kao i sektorske podupirajuće institucije: Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te Sindikat papirne i drvne industrije.

Ciljevi konferencije i poslovne posjete hrvatskih drvoprerađivača bili su predstavljanje dobrih poslovnih praksi i ulagačkih projekata u preradi drva u Hrvatskoj i zemljama JIE, ali i zadovoljavanje interesa i sve izraženijih potreba proizvodnih tvrtki da se detaljnije upoznaju s funkcioniranjem briselske administracije. Taj interes se prije svega odnosi na mogućnosti za veće direktno korištenja sredstava iz EU fondova.

Sektorske tvrtke po prvi puta organizirano odlaze u Bruxelles kako bi također dobile informacije iz prve ruke o europskim sektorskim politikama koje će određivati budućnost poslova s drvom i šumom, a dio njih je zainteresiran uspostaviti suradnju s potencijalnim ulagačima i strateškim partnerima.

Skup je u potpunosti ispunio očekivanja sudionika, a važna pred-konferencijska aktivnost održala se u utorak, 14. srpnja 2015., kada je delegacija posjetila Europski parlament, gdje ih je ugostila hrvatska zastupnica Marijana Petir.

Od 01.01.2019. nadležno tijelo za investicije u RH je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta – invest@mingo.hr