“Doing Business” pokazatelji

Doing Business – godišnje izvješće Svjetske banke i Međunarodne financijske korporacije (IFC) od 2003. godine koristi indeks ocjene „lakoće poslovanja“ kroz usporednu analizu pokazatelja u deset tematskih područja i obuhvaća 190 država.

Cilj izvješća je ukazati na značaj uklanjanja nepotrebnih birokratskih aktivnosti za privatni sektor. Nejasna pravna pravila, nekonzistentna primjena, visoki troškovi i loša kvaliteta propisa pokazatelj su lošeg poslovnog okruženja. Doing Business utječe na povećanje transparentnosti primjene propisa te potiče učinkovitost kroz pojednostavljenje procedura i snižavanje troškova. Doing Business analizira glavne procedure koje u životnom ciklusu prolaze mali i srednji poduzetnici.

 

Doing Business upitnici koje ispunjavaju lokalni stručnjaci temelje se na tzv. Doing Business pretpostavkama za svaki od deset pokazatelja. DB uzima u obzir sve provedene reforme, implementirane izmjene propisa i statistike koje se događaju u periodu od 1. lipnja prethodne kalendarske godine do 1. svibnja godine u kojoj se izvješće objavljuje. (pilot projekti nisu predmet ocjene).

Od izdanja istraživanja DB2015 za izračun ranga zemalja koristi se metoda udaljenosti od graničnog broja bodova („distance to frontier“). Mjerenjem vremena, troška, broja procedura i indeksa kvalitete dobiva se ukupan rezultat pojedinačne države. Najbolji rezultat koji postigne jedna od 190 država obuhvaćenih istraživanjem se postavlja kao granični broj bodova tj. najbolja praksa s kojom se uspoređuju sve ostale zemlje u istraživanju.

Granični broj bodova iznosi 100. Što je neka država bliža toj znamenci to je njezino poslovno okruženje učinkovitije, a pravne institucije stabilnije. Rezultati Doing Business izvješća potiču rasprave o javnim politikama širom svijeta te omogućuju daljnja unapređenja propisa koji utječu na lakoću poslovanja, a u skladu s globalnom praksom.

 

Od 01.01.2019. nadležno tijelo za investicije u RH je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta – invest@mingo.hr