Invest in Croatia video

https://youtu.be/rlh31g05t3k

Od 01.01.2019. nadležno tijelo za investicije u RH je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta – invest@mingo.hr