4x niži troškovi

niži trošak rada od EU prosjeka

niži troškovi investicija od EU 28 prosjeka

 

4x niži troškovi rada

Prosječni troškovi rada po satu (€)

Izvor: EUROSTAT Ukupni troškovi rada 2016, Hrvatski zavod za statistiku – Prosječna mjesečna bruto plaća 2016

Troškovi investicija su 33% niži od EU 28

Indeks razine cijena 2016

Izvor: EUROSTAT 2017

Niži troškovi električne energije za industrijske korisnike, 2017S1

Niski troškovi električne energije

Izvor: Eurostat 2017s1; Band IF: 70.000 MWh < konzumacija < 150.000 MWh

Od 01.01.2019. nadležno tijelo za investicije u RH je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta – invest@mingo.hr