Lokacija s petljom

ljudi unutar 20 minuta

milijuna potrošača – tržište EU

najvažnija europska pravca križaju se u Sisačko moslavačkoj županiji

Povoljna lokacija

Razvijena infrastruktura

Od 01.01.2019. nadležno tijelo za investicije u RH je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta – invest@mingo.hr