Izuzetna prometna povezanost

milijuna potrošača – tržište EU

Multimodalne mogućnosti transporta – cestovni, željeznički, morski i zračni

IZVRSNE POSLOVNE MOGUĆNOSTI I INFRASTRUKTURA

  • 11 ready-made poslovnih zona
  • 21 luka nautičkog turizma (9 marina, 7 sidrišta i 5 suhih marina), s ukupno 1.530 vezova u moru i 655 suhih vezova
  • 4 turističke zone
  • Obnovljivi izvori energije: 43 vjetro- i solarne elektrane s 173,46 MW instalirane snage, a planira se instalirati još 34 vjetroelektrane i 24 solarne elektrane.
  • 6 hidroelektrane s 881,9 MW instalirane snage koje proizvode oko 21.2% električne energije u Hrvatskoj. Planira se izgradnja još tri hidroelektrane ukupne instalirane snage 1.850 MW
Od 01.01.2019. nadležno tijelo za investicije u RH je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta – invest@mingo.hr