" /> Dozvole za boravak i rad i vize - Invest Croatia

Dozvole za boravak i rad i vize

Napomena: za izdavanje dozvola za boravak i rad i potvrda o prijavi rada nadležno je Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske.

Od 15. travnja 2019. godine poslodavci mogu podnijeti zahtjeve za dozvole za boravak i rad iz kvote i elektroničkom poštom na posebno formirane mail adrese svih policijskih uprava.

Zakonom o strancima propisano je da stranac može raditi u Republici Hrvatskoj na temelju dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada.

Zakonom o strancima propisano je da stranac može raditi u Republici Hrvatskoj na temelju dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada.

Bez dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada mogu raditi stranci koji u Republici Hrvatskoj imaju odobren:

 1. stalni boravak,
  2. međunarodnu ili privremenu zaštitu ili je tražitelj međunarodne zaštite pod uvjetima propisanim posebnim propisom,
  3. privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji s hrvatskim državljaninom, državljaninom treće zemlje na stalnom boravku, azilantom te državljaninom treće zemlje kojem je odobrena supsidijarna ili privremena zaštita,
  4. privremeni boravak iz humanitarnih razloga,
  5. privremeni boravak u svrhu životnog partnerstva s hrvatskim državljaninom, državljaninom treće zemlje koji ima odobren stalni boravak ili kojemu je odobrena međunarodna ili privremena zaštita,
  6. autonomni boravak,
  7. status redovitog učenika kada obavlja poslove posredstvom ovlaštenih posrednika, bez zasnivanja radnog odnosa,
  8. privremeni boravak u svrhu znanstvenog istraživanja,
  9. privremeni boravak u svrhu studiranja kao redoviti student kada radi i samozapošljava se najviše 20 sati tjedno,
  10. privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji s istraživačem.