" /> Plaće - Invest Croatia

Plaće

Zakon utvrđuje obvezu određivanja bruto plaće koja mora biti navedena u ugovoru o radu i koju će poslodavac isplaćivati radniku za obavljeni rad. Također, zakonskim se odredbama utvrđuje minimalna bruto plaća koju poslodavac mora isplatiti radniku za obavljeni rad.
Za otežane uvjete rada, prekovremeni i noćni rad te za rad nedjeljom, blagdanom ili nekim drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi, radnik ima pravo na povećanu plaću.
Visina minimalne bruto plaće u Republici Hrvatskoj u 2020. godini iznosi 4.062,51 kuna.
Osim redovite plaće utvrđene propisima o radu doprinosi i porez na dohodak plaća se na sve što poslodavac isplaćuje ili daje radniku na osnovi rada.
Obračun plaće vrši se sukladno odredbama Zakona o porezu na dohodak, Pravilnika o porezu na dohodak, Zakona o doprinosima, a obveznici poreza na dohodak koji imaju prebivalište ili uobičajeno boravište na području općine/grada koji su propisali obvezu plaćanja prireza, plaćaju i prirez.
U nastavku je primjer obračuna plaće u Gradu Zagrebu s faktorom osobnog odbitka 1.

 

BRUTO 2 8.737,50 HRK
Doprinosi na plaću 16.5% 1.237,50 HRK
BRUTO 1 7.500 HRK
Doprinosi iz plaće (I stup mirovinskog osiguranja 15% i II stup mirovinskog osiguranja 5%) 1.500 HRK
DOHODAK 6.000 HRK
Olakšica (1) 4.000 HRK
Oporezivi dohodak 2.000 HRK
Porez (24%) na dohodak ispod 210.000 HRK godišnje 480 HRK
Porez (36%) na dohodak iznad 210.000 HRK godišnje 0 HRK
Ukupno porez 480 HRK
Prirez (18%) 86,40 HRK
Ukupno porez i prirez 566,40 HRK
NETO PLAĆA 5.433,60 HRK