" /> Javni poziv za iskazivanje interesa za kupnju dionica trgovačkih društava HOTELI MAESTRAL d.d. Dubrovnik, HOTELI MAKARSKA d.d. Makarska i JADRAN d.d. Crikvenica - Invest Croatia
studeni 6, 2017

Javni poziv za iskazivanje interesa za kupnju dionica trgovačkih društava HOTELI MAESTRAL d.d. Dubrovnik, HOTELI MAKARSKA d.d. Makarska i JADRAN d.d. Crikvenica

CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU je 4. studenog 2017.g. objavio Javni poziv za iskazivanje interesa za kupnju dionica trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske i Centra za restrukturiranje i prodaju provedbom postupka javnog prikupljanja ponuda (za društva HOTELI MAESTRAL d.d. Dubrovnik, HOTELI MAKARSKA d.d. Makarska i JADRAN d.d. Crikvenica). Rok za podnošenje pisma namjere za iskazivanje interesa je 13. studenoga 2017. godine do 12,00 sati.