svibanj 14, 2018

Javni poziv za podnošenje ponuda za zakup i kupnju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske

Ministarstvo državne imovine je 12. svibnja 2018. objavilo Javni poziv za podnošenje ponuda za zakup i kupnju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske:

1. Zakup nekretnina na otoku Smokvici u Šibensko Kninskoj županiji
2. Kupnja hotela Hrvatska u Baškoj vodi
3. Zakup turističkog naselja Perna s hotelom Komodor i kampom Orebić
4. Zakup kampa Uvala Slana s apart hotelom Club Vala u Selcu

Rok za podnošenje ponuda je 20. lipnja 2018. godine do 14:00 sati.

Od 01.01.2019. nadležno tijelo za investicije u RH je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta – invest@mingo.hr