svibanj 23, 2015

Javni poziv za sudjelovanje na međunarodnom natječaju za javno prikupljanje ponuda za realizaciju turističkog razvojnog projekta Kupari

Državni ured za upravljanje državnom imovinom, temeljem Odluke o utvrđivanju uvjeta i objavi javnog poziva za dostavu obvezujućih ponuda za realizaciju turističkog razvojnog projekta Kupari na lokaciji Kupari I. u Općini Župa dubrovačka, klase: 022-03/14-04/376, urbroja: 50301-05/18-14-2, od 25. rujna 2014. godine i klase: 022-03/15-04/129, urbroja: 50301-05/25-15-4, od 9. travnja 2015. godine, objavom ovog javnog poziva, poziva domaće i međunarodne investitore s financijskom sposobnošću, kao i iskustvom u projektiranju, gradnji, marketingu i poslovanju turističkim kompleksima, na podnošenje ponuda za realizaciju izgradnje turističkog razvojnog projekta Kupari na lokaciji Kupari I. u Općini Župa dubrovačka.

JAVNI POZIV

* Dokaz o uplati naknade za natječajnu dokumentaciju dostavlja se na e-mail: projekt.kupari@duudi.hr. Nakon uplate dostavit će se upute za preuzimanje dokumentacije.

 

Od 01.01.2019. nadležno tijelo za investicije u RH je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta – invest@mingo.hr