" /> Bjelovarsko-bilogorska županija - škole - Invest Croatia
Namjera provedbe

Obrazac informacije o namjeri provedbe projekta javno-privatnog partnerstva

Javno tijelo
Naziv Bjelovarsko-bilogorska županija
Adresa dr.Ante Starčevića 8, 43000 Bjelovar
Matični broj
OIB
Osoba ovlaštena za zastupanje
Datum objave 12.05.2015.
Osoba zadužene za pripremu i provedbu projekta
Projekt
Naziv projekta Bjelovarsko-bilogorska županija – škole
Naziv projekta Bjelovarsko-bilogorska županija
Svrha i cilj projekta

Svrha ovog projekta je održavanje jednosmjenske nastave u osnovnim i srednjim školama i stvaranje uvjeta za kvalitetnije obrazovanje.

Kratak opis zahvata u odnosu na postojeće i ciljano stanje javne građevine
 • OŠ “Slavka Kolara” Hercegovac
 • OŠ Dežanovac
 • OŠ Velika Pisanica
 • Glazbena škola “Vatroslav Lisinski” Bjelovar
 • OŠ “Mirka Pereša” Kapela
 • Područna osnovna škola Predavac
 • Komercijalno-trgovačka škola Bjelovar
 • Područna osnovna škola Čazma
 • Gimnazija Bjelovar
 • Gimnazija Daruvar
 • III. Osnovna škola Bjelovar
Prijedlog postupka odabira privatnog partnera Ograničeni postupak javne nabave
Procijenjena kapitalna vrijednost projekta 116.000.000 HRK (bez PDV-a)
Očekivano razdoblje trajanja ugovora 27 godina