" /> Gimnazija Koprivnica - Invest Croatia

Registar ugovora o javno-privatnom partnerstvu

Molimo unesite vašu email adresu kako biste vidjeli ugovorene projekte.

Od 01.01.2019. nadležno tijelo za investicije u RH je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja – invest@mingo.hr