" /> Grad Dubrovnik - škole - Invest Croatia
Namjera provedbe

Obrazac informacije o namjeri provedbe projekta javno-privatnog partnerstva

Javno tijelo
Naziv Grad Dubrovnik
Adresa
Matični broj
OIB
Osoba ovlaštena za zastupanje
Datum objave 31.12.2012.
Osoba zadužene za pripremu i provedbu projekta
Projekt
Naziv projekta Grad Dubrovnik – škole
Naziv projekta Grad Dubrovnik
Svrha i cilj projekta

Osnovna svrha ovog projekta je održavanje jednosmjenske nastave u osnovnim školama te dostizanje i zadovoljavanje pedagoških standarda u RH:

  • izgradnjom, dogradnjom i rekonstrukcijom objekata osnovnih škola,
  • stvaranjem dodatnog prostora za održavanje nastave za sve učenike u isto vrijeme,
  • primjereno funkcioniranje školskih prostora,
  • bolja i kvalitetnija nastava,
  • konkurentnost u znanju i sposobnostima, a sve u skladu sa javnom politikom Grada Dubrovnika i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Realizacijom putem Javno Privatnog Partnerstva želi se iskoristiti potencijali koje svaki od partnera u ovom obliku realizacije projekta posjeduje. Nadalje, želja grada je da budućim generacijama ostavi u nasljeđe građevine koje će biti primjereno održavane te im time ostaviti mogućnost da iste i dalje nesmetano koriste bez potrebe većeg ulaganja koja obično slijede kao posljedica nemarnog upravljanja građevinama (kao tipom vlasništva). Upravo ovakvim projektima Grad Dubrovnik želi promovirati racionalno i kvalitetno upravljanje javnim vlasništvom te odgovorno ponašanje prema javnoj imovini.

Cilj ovog JPP projekta je izgradnja slijedećih sadržaja:

  • OŠ Montovjerna – podrazumijeva dogradnju uz postojeću školu i nadogradnju nad postojećim skloništem te adaptaciju postojećeg prostora.
  • OŠ Mokošica – podrazumijeva dogradnju postojeće školske zgrade na sadašnjem vanjskom igralištu.

Ovaj projekt će omogućiti realizaciju izgradnje dva važna projekta za Grad Dubrovnik te je cilj da se rizici vezani uz gradnju, financiranje i održavanje alociraju na onu stranu koja je u najboljoj poziciji njima upravljati.

Grad Dubrovnik, uz izgradnju navedenih građevina, kao cilj postavlja pružanje što kvalitetnije javne usluge svojim građanima, što se u ovom projektu ostvaruje uslugama osnovnih škola i školske sportske dvorane.

Kratak opis zahvata u odnosu na postojeće i ciljano stanje javne građevine

PLANIRANI ZAHVATI:

  • OŠ Montovjerna – podrazumijeva dogradnju uz postojeću školu i nadogradnju nad postojećim skloništem te adaptaciju postojećeg prostora. Postojeća škola (BRP – 1.579,76m2) planira se dograditi (BRP dogradnje = 10.069,00 m2) i adaptirati. Privatni partner biti će zadužen za održavanje kompletne građevine OŠ Montovjerna na rok od 25 godina (BRP = 11.649,51 m2)
  • OŠ Mokošica – podrazumijeva dogradnju postojeće školske zgrade na sadašnjem vanjskom igralištu. Postojeća škola je katnosti S+Pr+1 a planirana dogradnja je S+Pr+4 te 5.466,60 m2 BRPa. Privatni partner biti će zadužen za održavanje dograđenog dijela OŠ Mokošica tijekom 25 godina.
Prijedlog postupka odabira privatnog partnera Ograničeni postupak javne nabave
Procijenjena kapitalna vrijednost projekta 102.000.000 HRK (bez PDV-a)
Očekivano razdoblje trajanja ugovora 27 godina