" /> Podzemna javna garaža u Bjelovaru - Invest Croatia
Namjera provedbe

Obrazac informacije o namjeri provedbe projekta javno-privatnog partnerstva

Javno tijelo
Naziv Komunalac d.o.o. Bjelovar
Adresa Ferde Livadića 14a, Bjelovar
Matični broj 3354946
OIB 27962400486
Osoba ovlaštena za zastupanje Ivan Ivančić , dipl.oec., Predsjednik Uprave
Datum objave 02.10.2020.
Osoba zadužene za pripremu i provedbu projekta Igor Brajdnić, zamjenik gradonačelnika, voditelj radne skupine; Zoran Preskočil, zamjenik pročelnka za komunalne djelatnosti i uređenje prostora, zamjenik voditelja radne skupine; Josip Heged, član Uprave Komunalca d.o.o. Bjelovar; Sanja Gradečak, rukovoditeljica RJ Računovodstvo i financije, Komunalac d.o.o. Bejlovar; Jozo Ćurić, rukovoditelj RJ Parkiranje, autobusni kolodvor, promet i mehanička radionica, Komunalac d.o.o. Bjelovar
Projekt
Naziv projekta Podzemna javna garaža u Bjelovaru
Naziv projekta Komunalac d.o.o. Bjelovar
Svrha i cilj projekta

Rasterećenje postojeće infrastrukture i povećanje kapaciteeta prometa u mirovanju (parkirališnih mjesta)

Kratak opis zahvata u odnosu na postojeće i ciljano stanje javne građevine

Izgradnja podzemne javne garaže koja će se sastojati od dvje podzemne etaže s ukupno 139 parkirališnih mjesta (70+69) od kojih će 8 biti namijenjeno osobama s invaliditetom

Prijedlog postupka odabira privatnog partnera Natjecateljski dijalog
Procijenjena kapitalna vrijednost projekta 20.000.000 HRK (bez PDV-a)
Očekivano razdoblje trajanja ugovora 25 do 30 godina