" /> Rekonstrukcija građevina javne rasvjete Grada Vrgorca - Invest Croatia
Namjera provedbe

Obrazac informacije o namjeri provedbe projekta javno-privatnog partnerstva

Javno tijelo
Naziv Rekonstrukcija građevina javne rasvjete Grada Vrgorca
Adresa Tina Ujevića 8, Vrgorac
Matični broj 2580195
OIB 81573770233
Osoba ovlaštena za zastupanje Rudolf Grljušić, mag.ing.aedif.
Datum objave 14.01.2016.
Osoba zadužene za pripremu i provedbu projekta Alen Katavić, mag.iur.
Projekt
Naziv projekta Rekonstrukcija građevina javne rasvjete Grada Vrgorca
Naziv projekta Rekonstrukcija građevina javne rasvjete Grada Vrgorca
Svrha i cilj projekta

Svrha projekta je financiranje, rekonstrukcija, izgradnja, dogradnja, opremanje i održavanje građevina javne rasvjete Grada Vrgorca. Cilj projekta je ugradnja optimalnog tehničko-ekonomskog rješenja kojim bi se postigli učinci smanjenja troška za el.energiju i održavanje javne rasvjete, smanjila emisija CO2, poboljšali svjetlotehnički parametri i uvjeti sigurnosti prometa, smanjili potencijalni rizici ekološkog onečišćenja te anuliralo svjetlosno onečišćenje.

Kratak opis zahvata u odnosu na postojeće i ciljano stanje javne građevine

Dio postojećih građevina javne rasvjete Grada Vrgorca rekonstruirati će se optimalnim tehnološkim rješenjima sukladno načelima energetske učinkovitosti zamjenom rasvjetnih tijela i po potrebi obnovom temelja i stupova, te uvođenjem sustava daljinskog praćenja. Time bi se postigle uštede energije iznad 70% u odnosu na postojeću, a smanjili bi se i troškovi održavanja.

Prijedlog postupka odabira privatnog partnera Ograničeni postupak javnog nadmetanja
Procijenjena kapitalna vrijednost projekta 6.000.000 HRK (bez PDV-a)
Očekivano razdoblje trajanja ugovora 5 godina