" /> Rekonstrukcija građevina javne rasvjete na području Grada Novog Vinodolskog - Invest Croatia

Registar ugovora o javno-privatnom partnerstvu

Molimo unesite vašu email adresu kako biste vidjeli ugovorene projekte.