" /> Međunarodna suradnja - Invest Croatia

Međunarodna suradnja

Aktivnosti u području javno-privatnog partnerstva obuhvaćaju slijedeće:

  • predlaganje i provedbu projekata financiranih iz sredstava EU (ESIF, programi zajednice itd.), pripremu i provedbu programa tehničke pomoći,
  • aktivno sudjelovanje u svojstvu člana u radu Europskog centra za JPP (EPEC-a – European PPP Expertise Center), zajedničke inicijative Europske komisije i Europske investicijske banke utemeljenog 16. rujna 2008. godine,
  • aktivno sudjelovanje u radu Radne grupe za JPP (Working Party on PPP) pri Odboru za inovacije, konkurentnost i javno-privatno partnerstvo (Committee on Innovation, Competitiveness and Public Private Partnerships – CICPPP) koji djeluje u okviru Gospodarske komisije za Europu (Economic Commission for Europe – ECE) kao jedne od 5 regionalnih komisija unutar Ekonomskog i socijalnog vijeća UN-a (ECOSOC),
  • bilateralnu suradnju s nacionalnim tijelima nadležnim za JPP u drugim državama, posebno u EU i u Jugoistočnoj Europi,
  • suradnju u okviru međunarodnih inicijativa i projekata, kao što je inicijativa RH u oblikovanju Strategije EU za dunavsku regiju i sl.,
  • aktivno sudjelovanje u provedbi Nacionalne strategije razvojne suradnje Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. – 2021. godine.