" /> Europski centar znanja za JPP - EPEC - Invest Croatia

Europski centar znanja za JPP – EPEC

Europski centar znanja za javno-privatno partnerstvo – EPEC je tijelo osnovano 16. rujna 2008. g. od strane Europske komisije i Europske investicijske banke, a otvoreno je za članstvo nadležnim institucijama za JPP zemalja članica EU, kao i država kandidatkinja. Glavni zadatak EPEC-a je primjena najbolje prakse u području javno-privatnog partnerstva putem razmjene iskustava, ujedinjavanja i usklađivanja informacija članica EPEC-a, jačanje administrativnih kapaciteta javnog sektora te promoviranje primjene modela JPP-a.

Republika Hrvatska je iskazala interes za sudjelovanjem u radu Centra, te je ubrzo nakon osnutka bivša Agencija za javno-privatno partnerstvo postala članicom u Europskom centru znanja za javno-privatno partnerstvo (EPEC) prihvaćanjem zahtjeva od strane Upravljačkog odbora EPEC-a u siječnju 2010.g. Počevši od pristupanja EPEC-u, predstavnici RH aktivno sudjeluju u tematskim radnim skupinama i pridonose unapređenju okvira za JPP, razmjeni dobre prakse i jačanju administrativnih kapaciteta.

Inicijativa “Jačanje institucija za JPP na Zapadnom Balkanu”

U okviru Zajedničke inicijative za Zapadni Balkan (European Western Balkans Joint Fund – WBIF), EPEC je u dva mandata provodio tehničku pomoć zemljama Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Herzegovina, Crna Gora, Hrvatska, Makedonija, Kosovo i  Srbija) u svrhu jačanja kapaciteta za pripremu i provedbu javno-privatnog partnerstva.

Druga faza projekta trajala je od 2016. – 2018., dok je prva faza bila provođena 2013. i 2014.g. u kojoj je zemlja korisnik bila i Hrvatska. U toj prvoj fazi projekta izrađena su izvješća i preporuke za pojedine zemlje korisnice, te alat za procjenu stupnja spremnosti projekta za postupak nabave i njegovu provedbu.

Više o projektu

Alat za procjenu spremnosti projekta

Više o WBIF-u: www.wbif.eu