" /> Gospodarska komisija za Europu UN-a - UNECE/CICPPP/WP-PPP - Invest Croatia

Gospodarska komisija za Europu UN-a – UNECE/CICPPP/WP-PPP

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta uključeno je u rad Odbora za inovacije, konkurentnost i javno-privatno partnerstvo (Committee on Innovation, Competitiveness and Public Private Partnerships – CICPPP) koji djeluje u okviru Gospodarske komisije za Europu (Economic Commission for Europe – ECE) kao jedne od 5 regionalnih komisija unutar Ekonomskog i socijalnog vijeća UN-a (ECOSOC). Predstavnici ministarstva članovi su Radne grupe za JPP (Working Party on PPP) koja djeluje u okviru Odbora, a glavna joj je zadaća promicanje najbolje prakse učinkovitog JPP-a. Sudjelovanje u Radnoj grupi od značaja je za daljnji razvoj modela JPP-a kroz razmjenu znanja i iskustava zemalja članica koje uključuje stručnjake iz javnog i privatnog sektora. Aktivnosti uključuju izradu smjernica, studija i inovativnih alata u svrhu jačanja kapaciteta i edukacije. U okviru Radne grupe promiču se aktivnosti koje doprinose ostvarenju ciljeva održivog razvoja (UN SDGs), i to kroz usvajanje standarda i programa JPP-a kojima su u središtu krajnji korisnici, tj. osiguranje kvalitete javnih usluga za sve građane i zajednice (People-first PPPs).

UNECE Newsletters on PPPS

UNECE International PPP Centre of Excellence