" /> Zakoni - Invest Croatia

Zakoni

Javno-privatno partnerstvo

Javna nabava

Koncesije

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

SEKTORSKI ZAKONI KOJI UREĐUJU KONCESIJE: