Zakoni

Javno-privatno partnerstvo

Javna nabava

Koncesije

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

SEKTORSKI ZAKONI KOJI UREĐUJU KONCESIJE:

Od 01.01.2019. nadležno tijelo za investicije u RH je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta – invest@mingo.hr