" /> Publikacije - Invest Croatia

Publikacije

Priručnici Agencije za javno-privatno partnerstvo:

Priručnik Eurostata

Izdanja EPEC-a:

Izdanja EPEC-a u okviru projekta WBIF:

Ostale publikacije:

Od 01.01.2019. nadležno tijelo za investicije u RH je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta – invest@mingo.hr