rujan 11, 2018

Kako pojednostaviti poslovanje u Hrvatskoj?

Razmjena iskustava i mogućnosti unapređenja poslovne klime u Hrvatskoj te postavljanje temelja za razvoj modernog, električnog, centraliziranog i ažurnog poslovnog registra u skladu sa najboljim međunarodnim praksama ključni su ciljevi danas održane konferencije “Postavljanje temelja za moderni sustav pokretanja poslovanja u Hrvatskoj”. Konferenciju su organizirali Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta i Svjetska banka, a ista predstavlja završnu konferenciju u sklopu projekta Analiza sustava poslovanja u Republici Hrvatskoj.

Polazište samog projekta bila je činjenica da u Hrvatskoj ne postoji sveobuhvatan pregled ni popis svih registara ili baza podataka koji registriraju ili prikupljaju podatke o poslovnim subjetkima, nije poznato koje sve informacije sadrže i koji su podatci dostupni korisnicima, javnom i privatnom sektoru, uz naknadu ili besplatno.

“Ovaj projekt predstavlja važnu reformu u smislu stvaranja boljeg poslovnog okruženja u Republici Hrvatskoj. Naime, lakoća pokretanja poslovanja jedan je od temeljnih pokazatelja poslovne klime. Prema Izviješću Doing Business  za 2018. godinu, Hrvatska je ostvarila napredak time što je sa 95. mjesta u 2017. godini  napredovala na 87. mjesto u 2018. godini od ukupno 190 zemalja. Međutim, mi u tome trebamo biti bolji, trebamo omogućiti protočniji proces registracije, odnosno osnivanja poduzeća jer to, u stvari, otvara potencijal za gospodarski rast, za nova zapošljavanja i dodatne investicije. Stoga je elektroničko pokretanje poslovanja, o kojem danas govorimo, jedna od mjera u okviru Nacionalnog programa reformi Hrvatske Vlade za 2018. godinu. Na temelju rezultata ovog projekta želimo prije svega olakšati i pojednostavniti postupak pokretanja novih tvrtki za buduće poduzetnike , a posljedično i registrirati napredak na Doing Business ljestvici za Republiku Hrvatsku”, naglasila je u svom uvodnom govoru državna tajnica Minstarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta Nataša Mikuš Žigman. Državna tajnica Mikuš Žigman posebno je zahvalila i pohvalila rad resorne Agencije za investicije i konkurentnost jer je, kao tijelo koje se operativno bavi doing businessom, prepoznalo potrebu za jednim ovakvim projektom, projekt prijavilo prema Programu strukturnih reformi  te je ključno za postizanje rezultata o kojima je danas bila riječ na Konferenciji.

Kroz provedene radionice i fokus grupe, tim Svjetske banke analizirao je zakonodavni i insitucionalni okvir, trenutne programe i strategije te tehnološke platforme i servise za registraciju poslovanja u Republici Hrvatskoj. Sukladno dubinskim analizama, zaključeno je da ne postoji unificiranI registar svih pravnih subjekata; uočena je nemogućnost elektronske predaje dokumentacije za registraciju poduzeća; ograničena je sloboda pri odlučivanju tijekom registracije poslovanja te postoji jasna potreba za unapređenjem institucionalne razmjene podataka.

“Temeljem preporuka Svjetske banke, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta predožilo je, a Vlada Republike Hrvatske početkom kolovoza ove godine donijela je Uredbu koja predstavlja pravni okvir za elektroničko pokretanje poslovanja. Predviđeno je da se temeljem spomenute Uredbe, do početka slijedeće godine, putem sustava koji smo nazvali START omogući osnivanje poduzeća kroz web platformu u jednom elektroničkom postupku. Takav novi sustav operativno će uspostaviti i održavati Financijska agencija”, napomenula je državna tajnica Nataša Mikuš Žigman.

Sudionici konferencije imali su priliku upoznati se s načinom registracije poslovanja u zemljama u okruženju. G. Georgopoulos, voditelj Odjela za trgovačko pravo Grčkog poslovnog registra prezentirao je proces registracije poslovanja u Grčkoj; g. Artma, voditelj Odjela za poslovni registar Centra za registar i informacijske sustave govorio je o registraciji u Estoniji, a gđa. Kunšek, predsjednica Uprave Agencije za javno-pravne evidencije i usluge pobliže je objasnila proces kroz slovenski projekt AJPES.

Konferenciju je svojim izlaganjem zatvorio glavni tajnik Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta Damir Kaufman koji je ukratko predstavio trenutni hrvatski model registracije poslovanja te najavio provedbeni plan. “Što se formalnih stvari tiče, mi smo normativni okvir donijeli, Uredba je stupila na snagu ovog kolovoza i nadamo se već u listopadu donijeti Odluku Vlade Republike Hrvatske koja će specificirati sam sustav. Vjerujemo da je pokretanje sustava START moguće u siječnju 2019. godine”, izjavio je glavni tajnik Damir Kaufman.

Od 01.01.2019. nadležno tijelo za investicije u RH je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta – invest@mingo.hr