" /> Konferencija “Kombiniranje europskih strukturnih i investicijskih fondova i javno-privatnog partnerstva” - Invest Croatia
travanj 21, 2017

Konferencija “Kombiniranje europskih strukturnih i investicijskih fondova i javno-privatnog partnerstva”

Agencija za investicije i konkurentnost u svojstvu korisničke institucije zajedno s ugovarateljem ESCO grupom, organizirala je međunarodnu konferenciju 11. travnja 2017.g. u hotelu Westin u Zagrebu u sklopu projekta “Kombiniranje europskih strukturnih i investicijskih fondova i javno-privatnog partnerstva”.

Na konferenciji je sudjelovalo preko sto sudionika, pretežno predstavnika jedinica lokalne i područne samouprave, resornih ministarstava i agencija, financijskih institucija i privatnog sektora. Izlaganja su imali stručnjaci iz Europske investicijske banke koji su predstavili model kombiniranja u kontekstu europske investicijske politike i pritom istakli prednosti modela za javni sektor, prvenstveno u aspektu veće priuštivosti i bankabilnosti javnih projekata.

Tijekom panel rasprave istaknuta je spremnost ključnih institucija EIB i EBRD za financiranje projekata u visokoj fazi pripremljenosti, ali i mogućnost korištenja njihovih sredstava namijenjenih pripremi projekata (Infrastructure Project Preparation Facility). Kao ključni faktori za uspjeh javnih projekata istaknuti su politička podrška, potreba okrupnjavanja manjih projekata, standardizacija procedura i metodologija, te snažni kapaciteti javnih naručitelja za pripremu, nabavu, provedbu i nadzor projekata (project and contract management). Kao bitni nedostaci u izgradnji javne infrastrukture u Hrvatskoj istaknuti su nepostojanje kapitalnog planiranja, nepostojanje zalihe projekata, nedovoljna usmjerenost na životni ciklus projekata i analizu opcija, te izračun vrijednosti za novac kao ključnog kriterija za nabavu projekata.

U zadnjem dijelu konferencije prezentirani su rezultati projekta koji bi trebali poboljšati kvalitetu pripreme projekata, a odnose se na izračun sposobnosti plaćanja lokalnog javnog sektora, izračun diskontne stope u projektima kombiniranog financiranja, izračun konverzijskih faktora u ekonomskim analizama, preporuke za pred-studiju izvodljivosti i preporuke o računovodstvenom evidentiranju bespovratnih sredstava u poslovnim knjigama javnog i privatnog partnera, kombiniranje subvencija i JPP-a u odnosu na bilančnu evidenciju po preporukama Eurostata, te preporuke za izračun kapitalne pomoći i korištenje financijskih instrumenata kod kombiniranog financiranja JPP-a i ESIF-a. Također, prezentiran je i primjer iz prakse iz područja javne rasvjete.

Program Konferencije 11IV2017 fin

Od 01.01.2019. nadležno tijelo za investicije u RH je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja – invest@mingo.hr