" /> Konferencija o efikasnoj isporuci usluge energetske uštede u projektima javne rasvjete, Opatija, 2.7.2013.g. - Invest Croatia
srpanj 2, 2013

Konferencija o efikasnoj isporuci usluge energetske uštede u projektima javne rasvjete, Opatija, 2.7.2013.g.

Agencija za javno-privatno partnerstvo organizira Konferenciju o efikasnoj isporuci usluge energetske uštede u projektima javne rasvjete u Opatiji, Grand Hotel 4 opatijska cvijeta, u utorak, 2. srpnja 2013. godine.

Javna rasvjeta u nadležnosti je gradova i općina. S aspekta energetske učinkovitosti osnovna značajka postojećih konvencionalnih tehnologija u javnoj rasvjeti jest da su energetski neučinkovite u usporedbi s novim tehnologijama.

Investicije u energetski učinkovitu javnu rasvjetu sukladne su energetskoj politici Europske unije popularno nazvanoj 20-20-20 do 2020 godine. Prema viziji Europske komisije krajnji cilj investicija u energetski učinkovitu javnu rasvjetu nije samo smanjenje potrošnje električne energije i troškova održavanja nego i smanjenje emisija CO2 te zaštita okoliša u vidu smanjenja svjetlosnog onečišćenja.

Konferencija će dati odgovore na sljedeća pitanja:

  • Kako organizirati investiciju u javnu rasvjetu bez zaduživanja proračuna?
  • Koje zakone i na koji način treba uskladiti da bi se mogao primijeniti model dugoročnog najma?
  • Kako koristiti prednosti dugoročnog najma u manjim gradovima i općinama?
  • Na koji način ostvariti korist za porezne obveznike prenošenjem rizika na privatnog partnera?
  • Koja je dokumentacija potrebna kod primjene modela dugoročnog najma?
  • Koje procedure primijeniti kod velikih, a koje kod malih projekata?

Materijal konferencije
Program

PREZENTACIJE:

Od 01.01.2019. nadležno tijelo za investicije u RH je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja – invest@mingo.hr