Provedba reformske mjere „Ukidanje pečata“

Ukidanje pečata omogućilo višestruke uštede gospodarstvenicima

Provedbom reformske mjere ukidanja pečata, ukinuta je obveza korištenja pečata u 88 propisa. Provedba mjere ukidanja pečata odvija se na temelju Zaključka kojeg je Vlada Republike Hrvatske donijela 4. svibnja 2016. (link na VRH ) , i kojim je zadužila središnja tijela da analiziraju i izmjene propise iz svoje nadležnosti te pristupe postupku izmjene istih, na način da se briše obveza upotrebe pečata za pravne i fizičke osoba koje obavljaju registriranu profitnu i/ili neprofitnu djelatnosti u komunikaciji sa tijelima javne vlasti.

„Ukupno je identificirano 250-ak propisa koji su u postupku izmjene, no važno je naglasiti da je usuglašen i prihvaćen opći stav svih resora  uključenih u provedbu da se pečat više ne traži. To predstavlja iskorak državnog i javnog sektora u poslovanju sa gospodarstvenicima i približava nas stvaranju jednostavnog i poticajnog poslovnog okruženja što je i cilj ove Vlade.“

Ukidanjem pečata iz svakodnevnih poslovnih procesa želi se modernizirati poslovanje poslovnih subjekata i građana s državom bez negativnog utjecaja na sigurnost i pouzdanost poslovnih transakcija.

Ova reformska mjera podržana je i od strane Hrvatske udruge banaka i kreditnih institucija koje su prilagodile svoje interne procedure radi ukidanja pečata iz poslovanja u kategorijama ugovora, poslovnih procesa, naloga za plaćanje i potvrda koje izdaju banke na zahtjev klijenata, a za potrebe trećih osoba. Najvažnije je što će novi korisnici, start-upovi biti oslobođeni obveze izrade pečata prilikom otvaranja prvog poslovnog računa u banci što će doprinijeti smanjenju tereta pokretanja poslovanja.

Nužnost ukidanja pečata detektirana je u Akcijskom planu za administrativno rasterećenje gospodarstva te samim time doprinosi cjelovitom pristupu rezanja administrativnih troškova za 1,5 milijardi kuna i cjelovitoj reformi poslovne klime koja jamči jeftinije i jednostavnije poslovanje.

Implementacijom mjere ukidanja pečata izračunato je administrativno rasterećenje gospodarstvenicima od gotovo 6 milijuna kuna na godišnjoj razini, primjenom metodologije „Standard Cost Modela“ i to samo u procesu pokretanja poslovanja.

Riječ je samo o rezultatima prve faze provedbe reformske mjere, dok se u drugoj fazi planira ukidanje obveze korištenja pečata državnih i javnih institucija temeljem Zakona o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske a što će pridonijeti modernizaciji poslovnih procesa i stvaranju preduvjeta za daljnji razvoj elektroničkih usluga.

Vlada Republike Hrvatske će nastaviti s provedbom ove reformske mjere u koordinaciji s Agencijom za investicije i konkurentnost, dok se do kraja 2018. godine očekuju izmjene svih propisa i pripadajućih poslovnih procesa, ukoliko ne postoje zapreke  iz pravne stečevine EU.

U ukidanju obaveze upotrebe pečata, analizirano je  više od 250 propisa i sudjelovalo je 30 tijela javne vlasti: Ministarstvo turizma, Ministarstvo uprave, Ministarstvo kulture, Ministarstvo poljoprivrede, Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, Državni zavod za intelektualno vlasništvo, Državni zavod za statistiku, Državni Zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Hrvatska akademska i istraživačka mreža – Carnet, Hrvatska radiotelevizija, Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Ministarstvo financija, Ministarstvo financija –Carinska Uprava, Ministarstvo financija – Porezna Uprava, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Državna geodetska Uprava, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvo pravosuđa, Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Financijska agencija, Hrvatska narodna banka i Hrvatska gospodarska komora.

Popis svih propisa u kojima je ukinuta obveza korištenja pečata može se pronaći ovdje, a sve uočene nepravilnosti u provođenju reforme mogu se  prijaviti na adresu elektroničke pošte pecat@vlada.hr

Popis tijela i akata po očitanjima te provedbi istih po ustanovama

 

Od 01.01.2019. nadležno tijelo za investicije u RH je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta – invest@mingo.hr