Mjerenje konkurentnosti

Izvješća o konkurentnosti predstavljaju koristan izvor usporednih informacija o glavnim prednostima i nedostacima pojedinih zemalja sukladno mjerenju faktora koji utječu na konkurentnost i produktivnost gospodarstva.

Zbog procesa globalizacije glavna značajka suvremenog gospodarstva postaje sve veća povezanost, konkurentnost društva sve više zahtijeva primjenu globalnog svjetonazora, a to proizlazi iz potrebe za nadmetanjem s konkurentima iz bilo kojeg dijela svijeta.

Cilj istraživanja nije samo utvrđivanje redoslijeda zemalja, već mjerenje konkurentnosti zemalja svijeta, praćenje njihovog napretka u tom kontekstu te davanje smjernica za unapređenje trenutne pozicije kako bi zemlje spoznale vlastite nedostatke i njihovim otklanjanjem poboljšale svoju konkurentnost. 

Agencija za investicije i konkurentnost izdvaja 4 vrlo važna izvješća pomoću kojih je moguće mjeriti konkurentnost zemalja svijeta:

Od 01.01.2019. nadležno tijelo za investicije u RH je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta – invest@mingo.hr