rujan 12, 2018

Održana 20. sjednica Upravnog odbora Hrvatskog klastera konkurentnosti prehrambeno-prerađivačkog sektora

Dana 11. rujna 2018. godine, u prostorijama Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta, održana je 20. sjednica Upravnog odbora Hrvatskog klastera konkurentnosti prehrambeno-prerađivačkog sektora.

Prisutne je pozdravio mr.sc. Zvonimir Novak, predsjednik Udruge. Članovi Upravnog odbora razgovarali su o tijeku priprema za održavanje okruglog stola u organizaciji HKK prehrambeno-prerađivačkog sektora, u okviru Devetog međunarodnog kongresa prehrambenih tehnologija, biotehnologija i nutricionista koji će se održati od 3. do 5. listopada u Zagrebu. O tijeku priprema za navedeni kongres detaljnije je izvijestila prof.dr.sc. Verica Dragović-Uzelac s Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta.

Na sjednici se razgovaralo o aktivnostima HKK prehrambeno-prerađivačkog sektora na internacionalizaciji, između ostalog, o sudjelovanju na „EU-Western Balkans Cluster Policy Learning and Matchmaking Event“ 22. i 23. studenog u Zagrebu i prednostima koje donosi članstvo HKK prehrambeno-prerađivačkog sektora na European Cluster Collaboration platformi te o daljnjim aktivnostima realizacije suradnje s austrijskim (štajerskim) klasterima i institucijama.

Član Upravnog odbora, gospodin Ilija Cota, predstavio je mogućnosti pripreme regionalnih stručnih skupova u suradnji sa županijama i regionalnim koordinatorima.

Od 01.01.2019. nadležno tijelo za investicije u RH je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta – invest@mingo.hr