OECD-DOP nacionalna kontaktna točka

SMJERNICE OECD-a ZA MULTINACIONALNA PODUZEĆA U VEZI ODGOVORNOG POSLOVANJA

OECD-ove Smjernice za multinacionalna poduzeća u vezi odgovornog poslovanja predstavljaju skup preporuka za odgovorno poslovanje (DOP) koje pokrivaju sva područja poslovne odgovornosti.

Smjernice se usredotočuju na dva aspekta međusobnog odnosa poduzeća i društva:
1) pozitivan doprinos koji multinacionalna poduzeća mogu dati održivom razvoju, i
2) izbjegavanje negativnih učinaka i njihovo adresiranje kada se dogode.

Preporuke Smjernica navedene su u 11 poglavlja i pokrivaju teme kao što su davanje informacija, ljudska prava, zapošljavanje i rad, okoliš, antikorupcija i zaštita potrošača, kao i tri područja – znanost i tehnologiju, konkurenciju i poreze.
Smjernice su namijenjene svim subjektima unutar multinacionalnog poduzeća (društvo majku i/ili lokalne subjekte), a njihov opseg primjene obuhvaća aktivnosti poduzeća i aktivnosti povezane s poduzećem kroz poslovne odnose.

Smjernice također predviđaju mehanizam za podnošenje pritužbi. Prema tom mehanizmu, zemlje koje su pristupile Smjernicama dužne su uspostaviti nacionalnu kontaktnu točku (NKT) koja pomaže dionicima kroz poseban postupak kako bi se pronašlo rješenje za pitanja koja proizlaze iz navodnog nepoštivanja Smjernica.

Više od 400 postupaka pokrenuto je od 2000. Većina njih pokrenuta je od nevladinih organizacija i sindikata, pri čemu su radno pravo, ljudska prava i okoliš bili dominantne teme. Postupci su se odnosili na specifične situacije u državama koje su pristupile Smjernicama, ali i u državama koje nisu pristupile, te na različite sektore, a posebno na ekstraktni i proizvodni sektor.

PROVEDBA SMJERNICA – NACIONALNA KONTAKTNA TOČKA (NKT)

Nacionalna kontaktna točka (NKT) je tijelo koje uspostavlja svaka vlada koja je pristupila Smjernicama.

NKT ima dva glavna cilja:

  • promicati Smjernice kako bi se podigla svijesti o Smjernicama te odgovoriti na pitanja o Smjernicama;
  • osigurati mehanizam za rješavanje tzv. posebnih slučajeva koji se odnose na nepridržavanje preporuka iz Smjernica.

Posebni slučajevi nisu pravni slučajevi, a NKT nisu pravosudna tijela. Fokus je na rješavanju problema – NKT nude dobre usluge i olakšavaju pristup konsenzualnim i ne-kontradiktornim postupcima (npr. mirenje ili posredovanje).

HRVATSKA NACIONALNA KONTAKTNA TOČKA (NKT)

Vlada Republike Hrvatske je na svojoj 158. sjednici koja se održala 23. svibnja 2019. godine donijela Odluku o osnivanju Nacionalne kontaktne točke kao trajnog mehanizma za promicanje i primjenu Smjernica za odgovorno poslovanje Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD).

Nacionalna kontaktna točka je zadužena za promicanje i pružanje informacija o Smjernicama i postupku primjene Smjernica, za doprinos rješavanju pitanja koja se odnose na primjenu Smjernica u posebnim slučajevima, za izradu početne procjene zaslužuje li postavljeno pitanje daljnje ispitivanje, za ponudu dobrih usluga, uključujući i pristup postupcima mirenja ili posredovanja kako bi se pomoglo strankama u rješavanju tih pitanja.

Nacionalna kontaktna točka sastoji se od dva tijela: Tajništva i Vanjskog tijela.

Tajništvo Nacionalne kontaktne točke je zaduženo za koordinaciju svih aktivnosti Nacionalne kontaktne točke, pružanje administrativne podrške radu Vanjskog tijela, izradu godišnjeg izvješća o poduzetim aktivnostima Nacionalne kontaktne točke Odboru za investicije OECD-a te sudjelovanje na godišnjim sastancima OECD-ove radne skupine za odgovorno poslovanje.
Tajništvo Nacionalne kontaktne točke čine jedan službenik Ministarstva vanjskih i europskih poslova i jedan službenik Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Vanjsko tijelo čini po jedan predstavnik iz:
– Ministarstva vanjskih i europskih poslova
– Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta
– Ministarstva zaštite okoliša i energetike
– Ministarstva rada i mirovinskoga sustava
– Hrvatske gospodarske komore
– Hrvatske udruge poslodavaca
– Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj
– Samostalnih sindikata Hrvatske
– Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja
– Nevladine udruge koja se bavi zaštitom ljudskih prava
– Nevladine udruge koja se bavi zaštitom okoliša
Vanjsko tijelo je zaduženo za pružanje pomoći strankama u rješavanju pitanja koja se odnose na primjenu Smjernica u posebnim slučajevima kao i za druge aktivnosti promicanja i primjene Smjernica koje obavlja u koordinaciji s Tajništvom.

Od 01.01.2019. nadležno tijelo za investicije u RH je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta – invest@mingo.hr