" /> Europska Investicijska Banka - Invest Croatia

Europska Investicijska Banka

Europska investicijska banka je kreditna ustanova Europske unije.

Grupacija EIB sastoji se od: Europske investicijske banke i Europskog investicijskog fonda.

Europski investicijski fond podržava i pomaže pristup financiranju malim i srednjim poduzećima u Europi.

Europska investicijska banka usredotočena je na četiri područja:
– inovacije,
– malo poduzetništvo,
– klimu i
– infrastrukturu.

EIB nudi savjetodavnu i tehničku pomoć radi podrške u pripremi i provedbi projekata.

EIB kreditira javni i privatni sektor.

Mala poduzeća podupire posredstvom domaćih banaka.

Partneri EIB-a u Hrvatskoj su:
– Hrvatska banka za obnovu i razvitak
– Zagrebačka banka
– Privredna banka Zagreb
– Erste&Steiermärkische banka
– OTP banka
– Raiffeisen banka
– Hrvatska poštanska banka

EIB financira do 50% vrijednosti projekta. Svojim sudjelovanjem potiče druge u financiranju ulaganja.

Jedno od oruđa EIB-a je i Europski fond za strateška ulaganja. Cilj mu je potaknuti ulaganja u Europi. Do kraja 2018. godine, Grupacija EIB je u sklopu programa EFSU-a odobrila sredstva u iznosu preko 70 milijardi eura i potakla više od 375 milijardi eura ulaganja.

EIB URED U ZAGREBU
Anton Kovačev, Voditelj ureda
Hektorovićeva 2
10000 Zagreb, Hrvatska
01 644 8208; 099 522 5252
a.kovacev@eib.org; zagreb@eib.org

INFO LUXEMBURG
98-100 Blvrd. Konrad Adenauer
L-2959 Luxembourg
+352 4379-1
www.eib.org