" /> Europski strukturni i investicijski fondovi - Invest Croatia

Europski strukturni i investicijski fondovi

EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI

Projekti koji su u skladu s razvojnim ciljevima Republike Hrvatske mogu se javljati i na natječaje za financiranje iz EU fondova. Natječaje objavljuju i sredstva dodjeljuju resorna ministarstva, a informacije o svim natječajima su dostupne i putem jedinstvenog portala www.strukturnifondovi.hr.

 

Od 01.01.2019. nadležno tijelo za investicije u RH je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta – invest@mingo.hr