" /> HBOR - Invest Croatia

HBOR

HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK (HBOR)

https://www.hbor.hr/

Hrvatska banka za obnovu i razvitak je razvojna i izvozna banka Republike Hrvatske čija je osnovna zadaća poticanje razvitka hrvatskog gospodarstva. Kreditiranjem, osiguranjem izvoza od političkih i komercijalnih rizika, izdavanjem garancija te poslovnim savjetovanjem, HBOR gradi mostove između poduzetničkih ideja i njihovih ostvarenja s ciljem osnaživanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva. HBOR je osnovan i u cijelosti je u vlasništvu Republike Hrvatske.

COVID-19 MJERE

HBOR je uveo niz mjera za ublažavanje posljedica epidemije COVID-19. Mjere se odnose na odgodu ili reprogram plaćanja postojećih obveza, nove povoljne kredite za likvidnost te mogućnost korištenja osiguranja portfelja kredita za likvidnost odobrenih izvoznicima kojim HBOR preuzima 50% rizika povrata kredita.

 Program Kreditni potencijal,  u mil kn Pogodnosti Uvedeno Odobrenje Status
Moratorij i reprogram kredita Trajanje moratorija do 16 mjeseci 27.3.2020. Izravno i putem banaka Aktivno
Obrtna sredstva (OBS) COVID-19  1.500 Kamatna stopa od 0% na HBOR-ov udio 30.3.2020. Putem 14 banaka Aktivno
OBS prerada drva i proizvodnja namještaja  220 Kamatna stopa od 0% na HBOR-ov udio 19.5.2020. Putem 14 banaka Aktivno
OBS putem okvira bankama  1.200 Kamatna stopa umanjena za 0,75 p.b. 22.5.2020. Putem 8 banaka Aktivno
OBS za turističke djelatnosti  600 Kamatna stopa od 0% 15.4.2020. Izravno Zahtjevi zaprimani do 5. 6.
OBS ruralni razvoj  130 Kamatna stopa 0,5% 1.6.2020. Izravno Aktivno
Osiguranje portfelja kredita za likvidnost  5.561 Osiguranje 50% iznosa odobrenog kredita 8.4.2020. Putem 13 banaka Aktivno

 

HBOR – COVID-19 mjere prema veličini poduzetnika

HBOR – COVID-19 – kako do sredstava za likvidnost

Poduzetnicima su i dalje na raspolaganju i drugi programi HBOR-a za kreditiranje investicija i obrtnih sredstava.

KREDITI

ULAGANJA PRIVATNOG SEKTORA

Poslovni subjekti privatnog sektora – trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), zadruge i ustanove mogu primati kredite za ulaganja u osnovna sredstva (materijalnu i nematerijalnu imovinu) s ciljem modernizacije poslovanja, uvođenja novih tehnologija, povećanja kapaciteta, ulaganja u istraživanje i razvoj i uvođenje novih proizvoda ili usluga, poticanja projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, turističkih kapaciteta i sadržaja te poticanja novog zapošljavanja te za obrtna sredstva najviše do 30% ugovorenog iznosa kredita. Financiranje putem kredita može iznositi do 75% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a. HBOR može razmotriti kreditiranje 100% predračunske vrijednosti s PDV-om ako korisnik kredita isporučuje dobra ili obavlja usluge koje su izuzete od obračunavanja PDV-a ili za korisnike kredita koji ne posluju u sustavu PDV-a. Kamatne stope variraju, uz mogućnost sniženja, od 1,3% do 3% utvrđeno uz rok otplate do 17 godina.

EU PROJEKTI

Poslovni subjekti privatnog i javnog sektora (JLP(R)S i subjekti u njihovom vlasništvu ili većinskom vlasništvu i/ili vlasništvu ili većinskom vlasništvu RH) koji zadovoljavaju uvjete natječaja za bespovratna sredstva na koji su se prijavili, mogu dobiti kredite za prihvatljive izdatke – izdaci projekta koji će se financirati bespovratnim sredstvima, te neprihvatljive izdatke – isključivo izdaci projekta prijavljenog na natječaj, a koje nije moguće kandidirati za financiranje bespovratnim sredstvima (osnovna sredstva i obrtna sredstva do 30% ukupnog iznosa ugovorenog kredita). Najniži iznos kredita je u pravilu 200.000,00 kn, a najviši iznos ovisi o specifičnostima i kreditnoj sposobnosti korisnika kredita, namjeni i strukturi ulaganja, te raspoloživim izvorima financiranja HBOR-a, pri čemu se može kreditirati za subjekte privatnog sektora do 75% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a (iznimno 100% predračunske vrijednosti s PDV-om ako korisnik kredita isporučuje dobra ili obavlja usluge koje su izuzete od obračunavanja PDV-a ili za korisnike kredita koji ne posluju u sustavu PDV-a), pri čemu HBOR kao vlastito učešće korisnika kredita može prihvatiti do 70% iznosa kojeg će korisnik kredita dobiti putem bespovratnih sredstava (ako se kredit odobrava putem poslovne banke, poslovna banka određuje vlastito učešće korisnika kredita), te za subjekte javnog sektora do 100% predračunske vrijednosti investicije (moguće je i financiranje PDV-a). Kamatne stope variraju od 1,7% do 1,9% uz rok otplate do 17 godina.

ESIF KREDITI ZA RAST I RAZVOJ

Mali i srednji poduzetnici koji posluju na teritoriju Republike Hrvatske najmanje 2 godine prije podnošenja zahtjeva za kredit, koji ispunjavaju sve uvjete prihvatljivosti i koji planiraju ulaganja u prihvatljivim sektorima mogu dobiti kredit za nova ulaganja za osnovna sredstva (dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu) i za obrtna sredstva. Kredit se sastoji od sredstava iz izvora ESIF-a i od sredstava iz izvora poslovne banke u omjeru 50:50 i može iznositi 3 milijuna eura ili u slučaju turizma 10 milijuna eura. Kamata iznosi 0% na dio glavnice kredita iz ESIF-a, dok se na dijelu glavnice kredita poslovne banke izračunava u skladu s poslovnom odlukom banke. Krediti se odobravaju s otplatom do 17 godina.

INVESTICIJSKI PROGRAMI

CROGIP

CROGIP je financijski program koje je uspostavio Europski investicijski fond (EIF). EIF i HBOR u siječnju 2019. godine potpisali su ugovor kojim je pokrenut CROGIP (engl. Croatian Growth Investment Programme) inicijativa koja će potaknuti ulaganja u mala i srednja te srednje kapitalizirana poduzeća u vrijednosti od najmanje 70 milijuna eura. EIF i HBOR će zajednički ulagati sredstava, (od kojih će svaki uložiti po 35 milijuna eura) u fondove rizičnog kapitala kojima će upravljati društva koja odabere EIF sukladno svojim metodologijama, te su-investiranje uz fondove koji već imaju uspostavljen odnos s EIF-om i pozitivne reference.

FRC2

FRC2 Croatia Partners SCSp je fond rizičnog kapitala pokrenut dijelom iz sredstva ESIF Financijskih instrumenta kroz suradnju s Europskim investicijskim fondom. Fondom upravlja društvo za upravljanje FRC2 GP S.à r.l. HBOR je jedan od ulagatelja u fond, no ne sudjeluje u odabiru poduzeća u koja će fond ulagati. Fond se sastoji od dvije komponente: akceleratorskog programa posvećenog inovativnim start-upovima koji imaju samo poslovnu ideju (Start-up škola) ili prototip (Akcelerator), te ulaganja vlasničkog kapitala (VC) namijenjenog poduzećima koja već posluju i imaju prve kupce i koja su već prošli ranu fazu razvoja. Prijave su već otvorene za obje komponente.