" /> Mjere aktivne politike zapošljavanja - Invest Croatia

Mjere aktivne politike zapošljavanja

POTPORE ZA ZAPOŠLJAVANJE

Vodeći računa o specifičnim potrebama svojih korisnika, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i Hrvatski zavod za zapošljavanje provode niz mjera aktivne politike zapošljavanja s ciljem poticanja zapošljavanja, dodatnih edukacija radnika i očuvanja radnih mjesta.

POTPORE VEZANE UZ COVID-19

MJERE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA

1.POTPORE ZA ZAPOŠLJAVANJE

Potpore za zapošljavanje su državne potpore koje se dodjeljuju s ciljem poticanja zapošljavanja nezaposlenih te su dostupne poduzetnicima koji djeluju profitno.

CILJ MJERE

Poticanje zapošljavanja osoba sufinanciranjem troška plaće poslodavcima.

TRAJANJE MJERE

12 mjeseci

FINANCIRANJE MJERE

Sufinanciraju se troškovi rada osobe koju zapošljavate do 50% godišnjeg troška bruto II plaće radnika ili 75% za osobe s invaliditetom.

VIŠE http://mjere.hr/admin/wp-content/uploads/2020/01/POTPORE-ZA-ZAPO%C5%A0LJAVANJE-1.pdf

2. POTPORE ZA USAVRŠAVANJE

Potpore za usavršavanje su državne potpore koje se dodjeljuju kako bi se potaknulo daljnje obrazovanje novozaposlenih ili zaposlenih osoba s ciljem očuvanja radnih mjesta, a zbog uvođenja novih tehnologija i proizvodnih programa te podizanja konkurentosti. Dostupne su poduzetnicima koji djeluju profitno.

CILJ MJERE

Poticanje daljnjeg obrazovanja zaposlenika sufinanciranjem troška usavršavanja radnika kod poznatog poslodavca.

TRAJANJE MJERE

Do 6 mjeseci

FINANCIRANJE MJERE

Sufinanciraju se troškovi usavršavanja zaposlenika do 70% prihvatljivih troškova, a najveći iznos potpore za usavršavanje po zaposleniku iznosi 18.000,00 kn.

VIŠE http://mjere.hr/admin/wp-content/uploads/2019/12/POTPORE-ZA-USAVR%C5%A0AVANJE-1.pdf

3. POTPORE ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA STJECANJE PRVOG RADNOG ISKUSTVA / PRIPRAVNIŠTVO

Potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/Pripravništvo dodjeljuje se poslodavcima kao državna potpora za zapošljavanje ukoliko obavljaju gospodarsku djelatnost. Pod stjecanjem prvog radnog iskustva podrazumijeva se prvo zapošljavanje u stečenoj obrazovnoj razini, a na poslovima vezanim uz poslove stečenog zvanja.

CILJ MJERE

Poticanje zapošljavanja osoba sufinanciranjem troška plaće poslodavcima.

TRAJANJE MJERE

12 mjeseci

FINANCIRANJE MJERE

50% godišnjeg troška bruto II plaće radnika ili 75% za osobe s invaliditetom, bez gornjeg ograničenja, prema plaći tog radnog mjesta poslodavca i 50% troška prijevoza.

VIŠE http://mjere.hr/admin/wp-content/uploads/2020/01/PRIPRAVNI%C5%A0TVO-1.pdf

4. OSPOSOBLJAVANJE NA RADNOM MJESTU

Osposobljavanje na radnom mjestu je mjera koja se provodi s ciljem osposobljavanja nezaposlenih osoba za stjecanje praktičnih znanja i vještina potrebnih za obavljanje poslova određenog radnog mjesta te može rezultirati potvrdom poslodavca o usvojenim znanjima i vještinama ili javnom ispravom u slučaju da se teorijski dio osposobljavanja obavlja u obrazovnoj ustanovi.

CILJ MJERE

a) Osposobljavanje na radnom mjestu s ciljem stjecanja potvrde poslodavca

Osposobiti i usavršiti nezaposlene osobe za stjecanje praktičnih znanja i vještina potrebnih za obavljanje poslova određenog radnog mjesta.

b) Osposobljavanje na radnom mjestu s ciljem stjecanja javne isprave o osposobljenosti

Osposobiti nezaposlene osobe za stjecanje praktičnih znanja i vještina potrebnih za obavljanje poslova određenog radnog mjesta.

c) Osposobljavanje/usavršavanje na radnom mjestu s ciljem stjecanja potvrde poduzetničke potporne institucije (poduzetnički inkubatori i razvojne agencije)

Osposobiti i usavršiti nezaposlene osobe za stjecanje praktičnih znanja i vještina potrebnih za obavljanje poslova određenog radnog mjesta.

d) Osposobljavanje na radnom mjestu hrvatskih povratnika/useljenika iz hrvatskog Iseljeništva

Osposobiti nezaposlene osobe za stjecanje praktičnih znanja i vještina potrebnih za obavljanje poslova određenog radnog mjesta.

TRAJANJE MJERE

Do 6 mjeseci za sve podmjere.

FINANCIRANJE MJERE

a) Osposobljavanje na radnom mjestu s ciljem stjecanja potvrde poslodavca

Polazniku – troškovi prijevoza (do 1.400,00 kn) i novčana pomoć; Poslodavcu – trošak mentorstva (do 1.500,00 kn)

b) Osposobljavanje na radnom mjestu s ciljem stjecanja javne isprave o osposobljenosti

Polazniku – troškovi prijevoza (do 1.400,00 kn) i novčana pomoć; Poslodavcu – trošak teorijske nastave u obrazovnoj ustanovi i polaganje ispita osposobljenosti   (do 18.000,00 kn), trošak mentorstva (do 1.500,00 kn) i trošak liječničkog pregleda

c) Osposobljavanje/usavršavanje na radnom mjestu s ciljem stjecanja potvrde poduzetničke potporne institucije (poduzetnički inkubatori i razvojne agencije)

Polazniku – troškovi prijevoza (do 1.400,00 kn) i novčana pomoć; Poslodavcu – trošak osposobljavanja u poduzetničkoj potpornoj instituciji (do 18.000,00 kn)

d) Osposobljavanje na radnom mjestu hrvatskih povratnika/useljenika iz hrvatskog Iseljeništva

Polazniku koji se nalazi u evidenciji nezaposlenih – troškovi prijevoza (do 1400kn) i novčana pomoć.

Polazniku koji se ne nalazi u evidenciji nezaposlenih – troškovi prijevoza (do 1400 kn) i novčana isplata.

Poslodavcu – trošak teorijske nastave u obrazovnoj ustanovi i polaganje ispita osposobljenosti (do 18.000,00 kn), trošak mentorstva (do 1.500,00 kn), trošak liječničkog pregleda, uplata obveznih doprinosa zdravstvenog osiguranja, troškovi zdravstvenog osiguranja, troškovi prijevoda i priznanja inozemne svjedodžbe ili diplome

VIŠE http://mjere.hr/admin/wp-content/uploads/2020/01/OSPOSOBLJAVANJE-NA-RADNO-MJESTU-1.pdf

5. POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA

Potpora za očuvanje radnih mjesta je državna potpora čiji je cilj očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kod kojih je došlo do privremenog pada poslovnih aktivnosti.

I – Potpore za očuvanje radnih mjesta u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, obuće, kože i drva

CILJ MJERE

a) Potpore za očuvanje radnih mjesta

Očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kod kojih je došlo do privremenog pada poslovnih aktivnosti i/ili ostvarenog gubitka u poslovanju te stjecanje potrebnih znanja i vještina radnika koje je potrebno pripremiti za tržište s obzirom na potencijalni gubitak radnog mjesta zbog poteškoća u poslovanju poslodavca.

b) Potpore za očuvanje radnih mjesta u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, obuće, kože i drva

Očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca u prerađivačkoj industriji, najčešće u sektorima proizvodnje tekstila, odjeće, obuće, kože i drva, koji imaju poteškoća u poslovanju zbog smanjenja konkurentnosti prouzrokovanih tehnološkim promjenama u poslovnim procesima i preseljenjem proizvodnje u zemlje i regije s izuzetno niskim troškovima rada, nedovoljnim ulaganjima u tehnologiju te inovacije i njihovu komercijalizaciju uz nekonkurentnu radnu snagu.

TRAJANJE MJERE

a) Potpore za očuvanje radnih mjesta:

Do 6 mjeseci.

b) Potpore za očuvanje radnih mjesta u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, obuće, kože i drva:

Najduže do 24 mjeseca ili do ispunjenja maksimalno dopuštenog de minimis iznosa od 200.000,00 EUR tijekom 3 fiskalne godine po pojedinom poduzetniku.

FINANCIRANJE MJERE

a) Potpore za očuvanje radnih mjesta

Isplaćuje se potpora za skraćivanje radnog vremena kao razmjerni dio iznosa plaće za broj radnih sati za koje je radniku skraćeno radno vrijeme (maksimalno do 40% skraćenja radnog vremena i maksimalno do 40% iznosa bruto I plaće), a financira se najviše do iznosa minimalne plaće prema posebnom propisu.

Financira se ukupan trošak obrazovanja radnika.

b) Potpore za očuvanje radnih mjesta u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, obuće, kože i drva

Način financiranja: Poslodavcu se isplaćuje subvencija u iznosu od 50% minimalne plaće uvećane za doprinose na osnovicu u iznosu od 2.366,41 kn za 2020. godinu.

Financira se ukupan trošak obrazovanja radnika.

VIŠE http://mjere.hr/admin/wp-content/uploads/2019/12/POTPORE-ZA-O%C4%8CUVANJE-RADNIH-MJESTA.pdf

6. STALNI SEZONAC

Stalni sezonac je mjera čiji je cilj financijska podrška radnicima koji su zaposleni samo tijekom sezone, a drugi dio godine nisu zaposleni. Mjera je dostupna poslodavcima iz svih djelatnosti koji tijekom godine imaju razdoblja smanjenog obujma posla zbog sezonskog obilježja poslovanja.

CILJ MJERE

Financijska podrška radnicima – sezoncima u razdoblju kada ne rade, a kako bi se osigurala potrebna radna snaga poslodavcima iz svih djelatnosti koji tijekom godine imaju razdoblja smanjenog obujma posla zbog sezonskog obilježja poslovanja.

TRAJANJE MJERE

6 mjeseci

FINANCIRANJE MJERE

Poslodavcu – 100% troška produženog osiguranja za prva 3 mjeseca, a u narednom razdoblju koje može trajati najduže 3 mjeseca, 50% produženog osiguranja.

Korisniku – novčana pomoć isplaćuje se za najviše 6 mjeseci produženog mirovinskog osiguranja u iznosu koji se utvrđuje na temelju izračuna novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti, a najviše u visini 70% iznosa prosječne plaće isplaćene u gospodarstvu RH za prvih 90 dana, a 35% za preostalo razdoblje.

VIŠE http://mjere.hr/admin/wp-content/uploads/2020/01/STALNI-SEZONAC-1.pdf

 

NADLEŽNA INSTITUCIJA:

MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE

tel: + 385 1 6106 111

http://mjere.hr/

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

Info tel: +385 1 6444 000

www.hzz.hr