" /> Poticaji za ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela - Invest Croatia

Poticaji za ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela

Program poticanja ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela

Hrvatska je 2012. godine uvela Program poticanja ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela. Novim Zakonom o audiovizualnim djelatnostima (NN 61/18) financijski poticaj povećan je s 20 na 25% od ukupnog iznosa troškova koji su učinjeni za proizvodnju audiovizualnog djela u RH, te na 30% od ukupnog iznosa troškova koji su učinjeni za proizvodnju audiovizualnog djela iz u RH u jedinicama lokalne samouprave koje se nalaze u ispodprosječno rangiranim jedinicama sukladno zakonu kojim se uređuje regionalni razvoj RH.

Oblik: Potpora se pruža u obliku izravnih bespovratnih sredstava

Visina potpore (kao % od potrošnje u Hrvatskoj): 25% priznatih troškova (dodatnih 5% za proizvodnju u jedinicama lokalne samouprave s ispodprosječnim regionalnim razvojem)

Podupire se proizvodnja:
• Igranih filmova
• Dokumentarnih filmova
• Animiranih filmova
• Televizijskih filmova i televizijskih serija
Potpore se ne odnose na reklame, reality TV, kvizove i dnevne drame.

Uvjeti za dobivanje potpore – kvalifikacijski test:
1. Minimalna lokalna potrošnja po projektu:
2 milijuna kuna (263.000 eura) za dugometražne filmove
300.000 kuna (39.000 eura) za dokumentarne filmove
500.000 kuna (66.000 eura) za animirane filmove
1 milijun kuna (132.000 eura) za TV filmove; i
750.000 kuna (99.000 eura) za pojedinu TV epizodu.
*prema tečaju 1 EUR = 7,6 HRK
2. Ljudski i produkcijski potencijal Republike Hrvatske
Za dobivanje državne potpore priznaju se troškovi za robe i usluge učinjeni i plaćeni u Republici Hrvatskoj u okviru proizvodnje audiovizualnog djela.
3. Kvalifikacijski test
Kvalifikacijski test obuhvaća tri kategorije: kulturni sadržaj, doprinos ljudskih potencijala i korištenje produkcijskih potencijala. Da bi projekt zadovoljio kvalifikacijski test, mora ostvariti minimalno 12 bodova (od mogućih 34), s time da mora zadovoljiti minimalno 4 boda u svakom od tri dijela.
Prednost se ne daje projektima koji postižu više bodova na kvalifikacijskom testu.
U slučaju dodjele državne potpore u iznosu većem od 4.000.000,00 kn u proizvodnji mora biti angažiran najmanje jedan hrvatski pripravnik u svakom od glavnih sektora produkcije.

Procedura prijave za dobivanje poticaja:
Inozemni producent ostvaruje suradnju s hrvatskim producentom, koproducentom i/ili izvršiteljem usluge proizvodnje inozemnog djela. Hrvatski partner osigurava kompletne produkcijske usluge te snosi odgovornost za cjelokupnu produkciju u Hrvatskoj tijekom ciklusa proizvodnje.
Hrvatski producent, koproducent i/ili izvršitelj usluge proizvodnje inozemnog djela podnosi Zahtjev za poticaj Hrvatskom audiovizualnom centru (HAVC), te sudjeluje u postupcima vezanim za financijski poticaj.

Podnošenje zahtjeva
Zahtjev za poticaj, koji se sastoji od popunjenog prijavnog obrasca, kvalifikacijskog testa, i kompletne dokumentacije mora biti dostavljen u HAVC najkasnije 30 dana prije početka snimanja u Hrvatskoj.

Razmatranje zahtjeva
Povjerenstvo, koja se sastoji od 5 članova, razmatra Zahtjev u roku od 30 dana od dana primitka valjane prijave.

Isplata poticaja:
Poticaj se isplaćuje po završetku proizvodnje, nakon podnošenja revizijskog izvješća i dokaza da su svi formalni zahtjevi ispunjeni.

Kontakt za više informacija:
Za više informacija o Programu poticanja ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela, molimo kontaktirajte Hrvatski audiovizualni centar na filmingincroatia@havc.hr.

Od 01.01.2019. nadležno tijelo za investicije u RH je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta – invest@mingo.hr