" /> Slobodne zone - Invest Croatia

Slobodne zone

Slobodne zone – Zakon o slobodnim zonama (Narodne novine broj 44/96, 78/99, 127/00, 92/05, 85/08 i 148/13)

Slobodne zone na kopnenom području Republike Hrvatske osnivaju se temeljem koncesije koju daje Vlada Republike Hrvatske sukladno Zakonu, odnosno temeljem posebnih zakona i drugih pravnih akata (Zakon o obnovi i razvoju Grada Vukovara; Narodne novine, br. 44/01, 90/05, 80/08, 38/09 i 148/13 i Odluka o općim uvjetima i mjerilima za davanje koncesije za osnivanje slobodnih zona na području Grada Vukovara; Narodne novine, broj 138/02 za Podunavsku slobodnu zonu Vukovar), dok se slobodne zone u lučkim područjima osnivaju temeljem suglasnosti Vlade Republike Hrvatske.

Slobodna zona je dio teritorija Republike Hrvatske koji je posebno ograđen i označen i u kojem se gospodarske djelatnosti obavljaju uz posebne uvjete, a može se sastojati od više odvojenih dijelova.

U slobodnu zonu može se unositi roba te se u njoj može obavljati proizvodnja, oplemenjivanje i skladištenje robe, trgovina na veliko, strateške aktivnosti poslovne podrške, aktivnosti osnivanja tehnoloških razvojno-inovacijskih centara te pružanje usluga koje nisu bankarske. Trgovina na malo nije dopuštena u slobodnim zonama.

Slobodnom zonom upravlja osnivač kako je definirano aktom o osnivanju kojega donosi korisnik koncesije. Korisnici slobodne zone mogu, uz osnivača zone, biti domaće i strane pravne i fizičke osobe. Korisnici slobodne zone s osnivačem sklapaju ugovor temeljem kojeg u zoni mogu obavljati gospodarsku djelatnost. Za dio poslovanja kojega obavljaju u slobodnoj zoni, korisnici slobodne zone su dužni voditi odvojeno knjigovodstvo.

Porez na dodanu vrijednost za robu koja je smještena u zoni plaća se tek u trenutku kada roba napušta slobodnu zonu i kada je njezino konačno odredište tržište Europske unije, što uključuje i tržište Republike Hrvatske. Kada je odredište robe iz slobodne zone tržište trećih zemalja, roba je izuzeta od plaćanja poreza na dodanu vrijednost.

U 2017. godini u Republici Hrvatskoj poslovale su sljedeće slobodne zone:
1. Krapinsko-zagorska slobodna zona
2. Podunavska slobodna zona Vukovar
3. Slobodna zona Kukuljanovo
4. Slobodna zona Luka Rijeka – Škrljevo
5. Slobodna zona Osijek
6. Slobodna zona Splitsko-dalmatinska
7. Slobodna zona Zagreb
8. Slobodna zona luke Ploče
9. Slobodna zona luke Pula
10. Slobodna zona luke Rijeka
11. Slobodna zona luke Split.

Od 01.01.2019. nadležno tijelo za investicije u RH je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta – invest@mingo.hr