" /> Prodaja nekretnina u vlasništvu VILA SAVUDRIJA d.o.o. u stečaju - Invest Croatia
studeni 2, 2018

Prodaja nekretnina u vlasništvu VILA SAVUDRIJA d.o.o. u stečaju

Sukladno Rješenju Trgovačkog suda u Pazinu određena je prodaja u stečajnom postupku nekretnina u vlasništvu Vila Savudrija d.o.o. Umag u stečaju, putem FINA-e.

U tijeku je četvrta javna dražba. Datum i vrijeme početka nadmetanja je 05.12.2018., a datum i vrijeme završetka nadmetanja je 18.12.2018.

Minimalna zakonska cijena je 1,00 (jedna) kn, ispod koje cijene se ne može prodati.

Iznos jamčevine je 981.872,47 kn, rok za uplatu jamčevine je do 26.11.2018. godine.

Više informacija dostupno je na Očevidniku nekretnina FINA-e (FINA ST- 827/2016) i u Teaser-VILA-SAVUDRIJA i kod stečajne upraviteljice Ljubice Juranović Skočić na broj telefona 098/449-398.