Putem AIK-a i Europskog portala do lakšeg pronalaska investitora

Agencija za investicije i konkurentnost postala je partner Europskog portala projekata ulaganja (European Investment Project Portal-EIPP), koji je uspostavila Europska komisija s ciljem promicanja investicijskih projekata i mogućnosti ulaganja u Europskoj uniji, odnosno povezivanja projekata s potencijalnim ulagačima iz cijeloga svijeta. Partneri EIPP-a su i međunarodne financijske institucije poput Svjetske banke, Europskog investicijskog fonda, Europske investicijske banke i Razvojna banka Vijeća Europe.

Kao partneru, Agenciji za investicije i konkurentnost omogućeno je da putem navedenog portala promovira mogućnosti ulaganja u Republiku Hrvatsku, kroz objavljivanje projekata iz Kataloga investicijskih projekata, odnosno portfelja. Agencija je u prosincu 2017. godine objavila 12. izdanje Kataloga koje sadrži 71 projekt iz privatnog i javnog sektora koji traže partnere i/ili investitore – http://investcroatia.gov.hr/publikacije.

EIPP je međunarodna platforma koju je EK uspostavila u okviru “Plana ulaganja za Europu“kojim se žele ukloniti prepreke za nova ulaganja te pružiti uvid u projekte koje traže investitore. Portal također predstavlja jednu od inicijativa Komisije za intenziviranje ulagačke aktivnosti u EU-u.

Besplatna objava projekata na Europskom portalu

Promocija projekata na Europskom portalu projekata ulaganja omogućena je svim javnim i privatnim poslovnim subjektima s nastanom u državi članici EU-a, odnosno državnim tijelima, jedinicama lokalne i regionalne samouprave, javnim ustanovama, trgovačkim društvima, udrugama građana itd, uz zadovoljavanje osnovnih kriterija. Projekt koji se objavljuje na portalu mora imati minimalnu vrijednost projekta milijun eura, mora se provesti na području EU, biti u skladu sa svim važećim propisima EU i nacionalnim zakonima te biti iz područja visoke dodatne vrijednosti za gospodarstvo (energetska učinkovitost, prijevoz, zdravstvo, obnovljivi izvori energije, širokopojasna infrastruktura ili financiranje malog i
srednjeg poduzetništva).

Podnošenje prijave i objava projekata je besplatna, a više o tome možete pronaći na poveznici u nastavku – https://ec.europa.eu/eipp/desktop/hr/index.html.

Kao partner portala, Agencija za investicije i konkurentnost stoji na raspolaganju za pružanje savjetodavne podrške vezane uz objavljivanju investicijskih projekata RH na EIPP-u.

Od 01.01.2019. nadležno tijelo za investicije u RH je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta – invest@mingo.hr