" /> Regionalna konferencija o koncesijama i JPP-u, Zagreb - Invest Croatia
prosinac 3, 2009

Regionalna konferencija o koncesijama i JPP-u, Zagreb

Agencija je zajedno sa OECD/SIGMA-om i Ministarstvom gospodarstva, rada i poduzetništva organizirala Regionalnu konferenciju o koncesijama i JPP-u u zemljama korisnicama Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) EU u Zagrebu, 3. i 4. prosinca 2009.g. Tema konferencije bila su iskustva i reforme u području koncesija i JPP-a, s posebnim osvrtom na proces stabilizacije i pridruživanja (PSP), te usklađivanja s pravnim nasljeđem EU.

Od 01.01.2019. nadležno tijelo za investicije u RH je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja – invest@mingo.hr