ICT

Hrvatska je izvrsno mjesto za investitore koji žele proširili svoje poslovanje u središnjoj, istočnoj i jugoistočnoj Europi. S populacijom od samo 4 milijuna stanovnika, hrvatski tržišni potencijal je relativno mali u globalnim okvirima, ali hrvatski potrošači i poduzeća već su dokazali da imaju sposobnost vrlo brze apsorpcije novih tehnologija. U tom smislu Hrvatska može poslužiti kao idealno pilot-tržište za razvoj i primjenu novih tehnologija u području razvoja softvera.

Hrvatska uz najveću stopu produktivnosti u regiji koja iznad stope produktivnosti prosjeka zemalja EU28 (Eurostat), investitorima nudi i inovativnu, kreativnu, obrazovanu, fleksibilnu i visoko motiviranu radnu snagu.

Neke od tvrtski koje su prepoznale kvalitativne prednosti Hrvatske: SIEMENS, Ericsson, IBM, SAP, Microsoft, ENVOX.

  • Udio ICT industrije u BDV-u je 4,6% (DZS, 2018.)
  • 8 999 registriranih kompanija (DZS, 2018.)
  • 43 978  zaposlenih (DZS, 2018.)
  • 1 630 € prosječna bruto plaća (DZS, 2018.)

*zadnji dostupni podaci

KORACI ZA REALIZACIJU INVESTICIJE

ICT BROŠURA

Od 01.01.2019. nadležno tijelo za investicije u RH je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta – invest@mingo.hr