Turizam

Turizam je strateški jedna od važnijih industrija u gospodarstvu Republike Hrvatske. Turistička ponuda temelji se prije svega na razvedenoj jadranskoj obali koja nudi mogućnosti za sve oblike turizma – nautički, obiteljski, elitni, gastronomski, zdravstveni. Veliko prirodno bogatstvo kao i stoljetna kulturna baština odlike su turističke ponude kako u jadranskoj regiji, tako i u unutrašnjosti zemlje. Vrlo razvijena i moderna infrastruktura cestovnog i zračnog prometa pozicionira Hrvatsku kao idealnu geostratešku lokaciju, lako dostupnu tržištima Europe. Glavna emitivna tržišta su srednja i zapadna Europa, a sve je veći broj turista iz Rusije i dalekoistočnih zemalja.

S obzirom da je sektor turizma jedan od okosnica pokretanja investicijskog ciklusa u Republici Hrvatskoj, Vlada RH sukladno planu razvoja gospodarstva aktivno radi na izradi različitih modela aktivacije velikog broja neiskorištenih državnih objekata u funkciju turizma.

Direktni poticaji i podrška Vlade RH za investiranje u sektor turizma, kao i činjenica da Hrvatska svake godine bilježi povećanje broja turista i noćenja, predstavljaju kvalitetan okvir za daljnja ulaganja te svrstavaju Hrvatsku u top ili atraktivnu i konkurentnu investicijsku destinaciju na Mediteranu.

  • 23,1% BDV-a (HNB, 2018.)
  • 10,097 milijardi eura prihodi od turizma (HNB, 2018.)
  • 19 631 registriranih tvrtki (DZS, 2018.)
  • 85 747 zaposlenih (HZMO, 2018.)
  • 932,7 € prosječna bruto plaća (DZS, 2018.)

*zadnji dostupni podaci

KORACI ZA REALIZACIJU INVESTICIJE

TURISTIČKI PROJEKTI KOJI TRAŽE INVESTITORE

TURIZAM LETAK

Od 01.01.2019. nadležno tijelo za investicije u RH je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta – invest@mingo.hr