" /> Zašto investirati u Hrvatsku? - Invest Croatia

Zašto investirati u Hrvatsku?

Cost competitive / Troškovna konkurentnost

Konkurentni troškovi poslovanja.

Return on investments / Atraktivna investicijska destinacija

Preko 15.000 stranih kompanija odabralo je Hrvatsku kao lokaciju za poslovanje.

O%

Hrvatska ima atraktivne porezne poticaje, ugovore o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja s brojnim zemljama, a ujedno je i dio jedinstvenog carinskog područja EU.

Accessibility / Lokacija

Iznimno povoljan geostrateški položaj Hrvatske mnogim zemljama predstavlja “vrata” ulaska na tržište EU.

Talent

Hrvatska ima učinkovitu, inovativnu, visoko kvalificiranu te višejezičnu radnu snagu s kojom uspjeh ne može izostati.

Investment climate / Investicijska klima

Poslovno orijentirano okruženje koje potiče investicije i osigurava stabilnost.

Assistance free of charge / Besplatna podrška

Potpuna, profesionalna i besplatna usluga investitorima.