" /> Poslovna zona Ambarine - Invest Croatia

Poslovna zona Ambarine Preuzmi PDF datoteku Dodaj u košaricu

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Gradište
Veličina zone (m²) 540.000
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 131.813
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje 0,5
Dopušteni koeficijent iskoristivosti 0,8
Dopuštena visina gradnje (m) 8
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) 80 dB
Shematski prikaz zone
Skenirana kopija isječka iz katastarskog plana zone s označenim slobodnim parcelama

Specifikacija parcela u ponudi

Veličina ponuđene parcele (m²) Dimenzije parcele (širina*dužina, m) Opis terena Vlasnički list Javno ili privatno vlasništvo Tereti na nekretnini Način raspolaganja zemljištem Cijena prodaje/najma zemljišta (EUR*/m² / EUR*m²/godišnje)
11278 * Ravno Čestica 2264-2 Javno Nema tereta Prodaja 1,35 – 4,65
14051 * Ravno 2264-3 Privatno Založno pravo -
14961 * Ravno 2264-4 Privatno Založno pravo -
34948 * Ravno 2264-7 Privatno Zabrane opterećenja ili otuđenja -
5714 * Ravno 2264-8 Privatno Nema tereta -
4300 * Ravno Čestica 2264-12 Privatno Zabrane opterećenja ili otuđenja -
6803 * Ravno 2264-14 Privatno Zabrane opterećenja ili otuđenja -
7000 * Ravno kč 3454-15 Zemljišne knjige - e-izvadak, detalji uloška GK ŽUPANJA Javno Zabrane opterećenja ili otuđenja Prodaja 1,35 – 4,65
5592 * Ravno 3454-4 Privatno Založno pravo -
3363 * Ravno 3454-5 Javno Nema tereta Prodaja 1,35 – 4,65
9808 * Ravno 3454-6 Privatno Založno pravo -
7420 * Ravno 3454-3 Privatno Zabrane opterećenja ili otuđenja -
16991 * Ravno Zemljišne knjige - e-izvadak, detalji uloška GK ŽUPANJA Javno Nema tereta Prodaja 1,35 – 4,65
35054 * Ravno 3455-5 Privatno Nema tereta -
30000 * Ravno drvni klaster Privatno Nema tereta -
108152 * Ravno 3454-1 Javno Nema tereta -
81366 * Ravno 3455-1 Javno Nema tereta -

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Da
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Da
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Da

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 0
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³) 0,33
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 0,33
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Da, proizvodne djelatnosti su u cijelosti.
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) 0,12
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Da, proizvodne djelatnosti poslovanja u cijelosti
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) 2,09
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) 0,37
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) 1,05
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) 0,14

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Urbanistički plan uređenja Izrađen
Detaljni plan uređenja Ne postoji obveza izrade

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.

Vukovarsko-srijemska županija

Broj stanovnika: 180.117
BDP po stanovniku: 5.521 EUR
Stopa nezaposlenosti: 33%
Prosječna bruto plaća: 810 EUR
Prosječna neto plaća: 617 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: 0,1 km
Autocesta: A3, 8 km
Industrijski kolosijek: N/A km
Morska luka: Luka Rijeka, 456 km
Zračna luka: Zračna luka Klisa,Osijek, 56 km

Postojeće tvrtke u zoni

Žito d.o.o.
Djelatnost: Primarna poljoprivredna proizvodnja i trgovina
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik: Marko Pipunić, Marijana Pipunić, Pavo Zubak
Web stranica tvrtke: www.zito.hr

BIM BAM Vinkovci
Djelatnost: Prodaja, postavljanje i iznajmljivanje zabavnih aparata
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik: Nikola Jukić
Web stranica tvrtke: www.bim-bam.com.hr

INTREX d.o.o. Vinkovci
Djelatnost: Prijevoz, trgovina i usluge
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik: Germano Fanciulli
Web stranica tvrtke:

TRAST d.d. Split
Djelatnost: Transport i logistika
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik: GLOBCARGO d.o.o.
Web stranica tvrtke: http://www.trast.hr/

KLOPIĆ d.o.o. Županja
Djelatnost: Unutarnja i vanjska trgovina i prijevoz
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik: Hasan Klopić
Web stranica tvrtke: http://www.klopic.hr/

Stolar Stjepić d.o.o.
Djelatnost: Proizvodnja i prodaja proizvoda od drveta
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik: Vinko Stjepić
Web stranica tvrtke:

STRUNJE-TRADE d.o.o.
Djelatnost: Za prijevoz, unutarnju i vanjsku trgovinu
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik: Branko Strunje
Web stranica tvrtke: www.eko-strunje.hr

ŠPURGA d.o.o.
Djelatnost: Proizvodnja i prodaja proizvoda od drveta
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik: Ivan Špurga
Web stranica tvrtke: www.zos-spurga.hr

DRVNI KASTER VSŽ
Djelatnost: Proizvodnja i prodaja proizvoda od drveta
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik: Vukovarsko-srijemska županija
Web stranica tvrtke: www.drvni-klaster-vsz.com

TRUCK SERVICE D.O.O.
Djelatnost: Cestovni prijevoz robe
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik: Marinko Anđić
Web stranica tvrtke:

SOLAR PARK 1 D.O.O.
Djelatnost: Proizvodnja elektroničkih komponenata
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik: Alen Marošević
Web stranica tvrtke:

FLAMTRON D.O.O.
Djelatnost: Instaliranje industrijskih strojeva i opreme
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik: Anto Marković
Web stranica tvrtke:

TROKUT D.O.O.
Djelatnost: Proizvodnja ostalog namještaja
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik: Safet Malagić
Web stranica tvrtke:

AGROSTIL D.O.O.
Djelatnost: Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik: Biserka Džinić
Web stranica tvrtke:

Od 01.01.2019. nadležno tijelo za investicije u RH je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta – invest@mingo.hr