GOSPODARSKA ZONA KALINOVAC JUG Preuzmi PDF datoteku Dodaj u košaricu

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) OPĆINA KALINOVAC
Veličina zone (m²) 399.458
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 141.758
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje 0,6
Dopušteni koeficijent iskoristivosti
Dopuštena visina gradnje (m) 16
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) Prostorno-planskom dokumentacijom nije definirano

Specifikacija parcela u ponudi

Veličina ponuđene parcele (m²) Dimenzije parcele (širina*dužina, m) Opis terena Vlasnički list Javno ili privatno vlasništvo Tereti na nekretnini Način raspolaganja zemljištem Cijena prodaje/najma zemljišta (EUR*/m² / EUR*m²/godišnje)
1155 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 0,13-0,66
4942 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 0,13-0,66
1758 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 0,13-0,66
1654 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 0,13-0,66
1670 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 0,13-0,66
3798 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 0,13-0,66
2791 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 0,13-0,66
2795 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 0,13-0,66
1439 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 0,13-0,66
3589 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 0,13-0,66
1202 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 0,13-0,66
1291 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 0,13-0,66
1295 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 0,13-0,66
1291 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 0,13-0,66
4409 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 0,13-0,66
4076 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 0,13-0,66
1903 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 0,13-0,66
4438 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 0,13-0,66
3934 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 0,13-0,66
4176 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 0,13-0,66
3845 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 0,13-0,66
1619 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 0,13-0,66
1490 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 0,13-0,66
899 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 0,13-0,66
874 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 0,13-0,66
1688 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 0,13-0,66
103 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 0,13-0,66
2396 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 0,13-0,66
1413 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 0,13-0,66
316 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 0,13-0,66
46 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 0,13-0,66
494 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 0,13-0,66
2052 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 0,13-0,66
670 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 0,13-0,66
4209 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 0,13-0,66
1375 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 0,13-0,66
3871 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 0,13-0,66
3933 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 0,13-0,66
975 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 0,13-0,66
1852 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 0,13-0,66
29366 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 0,13-0,66
4147 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 0,13-0,66
4133 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 0,13-0,66
4093 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 0,13-0,66
230 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 0,13-0,66
3068 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 0,13-0,66
3068 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 0,13-0,66
2827 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 0,13-0,66
3100 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 0,13-0,66

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Da
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Da
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Da

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 0
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³) 0
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³)
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Da, Odlukom Općinskog vijeća poduzetnici oslobođeni plaćanja komunalnog doprinosa
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) 0,13-0,22
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Ne
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) 1,33
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) 0,24
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) 0,39
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) 0,14/0,04

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Urbanistički plan uređenja Ne postoji obveza izrade
Detaljni plan uređenja Ne postoji obveza izrade

* srednji tečaj = 7.54

Agencija za investicije i konkurentnost ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Agencija za investicije i konkurentnost ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.

Koprivničko-križevačka županija

Broj stanovnika: 115.582
BDP po stanovniku: 8.086 EUR
Stopa nezaposlenosti: 20%
Prosječna bruto plaća: 913 EUR
Prosječna neto plaća: 650 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: 0 km
Autocesta: A1, 70 km
Industrijski kolosijek: 5 km
Morska luka: Luka Rijeka, 350 km
Zračna luka: Zračna luka Pleso, 100 km

Postojeće tvrtke u zoni

RASCO d.o.o.
Djelatnost:
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik:
Web stranica tvrtke:

S.C.A.N. d.o.o.
Djelatnost:
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik:
Web stranica tvrtke:

INA d.d.
Djelatnost:
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik:
Web stranica tvrtke:

MEHANIZACIJA MILER d.o.o.
Djelatnost:
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik:
Web stranica tvrtke:

Od 01.01.2019. nadležno tijelo za investicije u RH je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta – invest@mingo.hr