" /> Gospodarska zona Vukovar - Invest Croatia

Gospodarska zona Vukovar Preuzmi PDF datoteku Dodaj u košaricu

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Vukovar
Veličina zone (m²) 330.000
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 72.441
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje 0,5
Dopušteni koeficijent iskoristivosti -
Dopuštena visina gradnje (m) Proizvodno- poslovne građevine: četiri kata i potkrovlje.Uredske građevine:osam katova i potkrovlje.
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) Prostorno-planskom dokumentacijom nije definirano
Shematski prikaz zone

Specifikacija parcela u ponudi

Veličina ponuđene parcele (m²) Dimenzije parcele (širina*dužina, m) Opis terena Vlasnički list Javno ili privatno vlasništvo Tereti na nekretnini Način raspolaganja zemljištem Cijena prodaje/najma zemljišta (EUR*/m² / EUR*m²/godišnje)
6507 * Ravno Zemljišne knjige - e-izv. Javno Nema tereta Prodaja 1-8
11120 * Ravno Zemljišne knjige - e-izv. Javno Nema tereta Prodaja 1-8
3304 * Ravno Zemljišne knjige - e-izv. Javno Nema tereta Prodaja 1-8
3125 * Ravno Zemljišne knjige - e-izv. Javno Nema tereta Prodaja 1-8
3310 * Ravno Zemljišne knjige - e-izv. Javno Nema tereta Prodaja 1-8
3454 * Ravno Zemljišne knjige - e-izv. Javno Nema tereta Prodaja 1-8
3401 * Ravno Zemljišne knjige - e-izv. Javno Nema tereta Prodaja 1-8
3578 * Ravno Zemljišne knjige - e-izv. Javno Nema tereta Prodaja 1-8
2871 * Ravno Zemljišne knjige - e-izv. Javno Nema tereta Prodaja 1-8
3550 * Ravno Zemljišne knjige - e-izv. Javno Nema tereta Prodaja 1-8
4272 * Ravno Zemljišne knjige - e-izv. Javno Nema tereta Prodaja 1-8
5000 * Ravno Zemljišne knjige - e-izv. Javno Nema tereta Prodaja 1-8
5000 * Ravno Zemljišne knjige - e-izv. Javno Nema tereta Prodaja 1-8
8857 * Ravno Zemljišne knjige - e-izv. Javno Nema tereta Prodaja 1-8
2861 * Ravno Zemljišne knjige - e-izv. Javno Nema tereta Prodaja 1-8
2250 * Ravno Zemljišne knjige - e-izv. Javno Nema tereta Prodaja 1-8

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Da
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Da
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Da

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 0
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³) 1,32
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 1,32
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Da, za proizvodne djelatnosti
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) 0,04
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Da, Oslobađanje plaćanja komunalne naknade od dobivanja uporabne dozvole: u prvoj godini 100% u drugoj godini 50% u trećoj godini 25%
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) 1,05
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) 0,13
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) 0,35
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) 0,14

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Generalni urbanistički plan Da
Urbanistički plan uređenja Izrađen
Detaljni plan uređenja Nije izrađen, a postoji obveza izrade

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.

Vukovarsko-srijemska županija

Broj stanovnika: 180.117
BDP po stanovniku: 5.521 EUR
Stopa nezaposlenosti: 33%
Prosječna bruto plaća: 810 EUR
Prosječna neto plaća: 617 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: Direktan pristup km
Autocesta: A3, 39 km
Industrijski kolosijek: 0,1 km
Morska luka: Luka Rijeka, 456 km
Zračna luka: Zračna luka Klisa, Osijek, 20 km

Postojeće tvrtke u zoni

M SAN NEKRETNINE d.o.o.
Djelatnost: Ponuda poslovnog prostora
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik: M SAN ulaganja društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje društvima
Web stranica tvrtke: www.msn.hr

RES IMMOBILES d.o.o.
Djelatnost: Pvc stolarija
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik:
Web stranica tvrtke: www.resimmobiles.hr

LIGNUM PRODUKT d.o.o.
Djelatnost: Građevinarstvo, preradu drveta i proizvodnju namještaja
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik:
Web stranica tvrtke: -

MKZ d.o.o
Djelatnost: Poizvodnja zaštitne odjeće
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik:
Web stranica tvrtke: www.mkz.hr

MISTRAL d.o.o
Djelatnost: Oprema za zaštitu na radu, poslovi zaštite na radu i zaštite od požara, servis i prodaja vatrogasnih aparata
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik:
Web stranica tvrtke: www.mistral.hr/

AUTO PRIJEVOZ STIPE HRGOVIĆ
Djelatnost: Transport
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik:
Web stranica tvrtke: -

DUROCOOL SYSTEMS d.o.o.
Djelatnost: Proizvodnja aparata za vodu
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik: DUROCOOL SYSTEMS INC, Sjedinjene Američke Države
Web stranica tvrtke: -

EURCO d.d.
Djelatnost: Pripremni radovi na gradilištu
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik:
Web stranica tvrtke: www.eurco.hr

ElEKTROINSTALATERSKO TRGOVAČKI OBRT CRNJAC
Djelatnost: Elektroinstalacijski radovi
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik:
Web stranica tvrtke:

OBRT ZA TRGOVINU I USLUGE SEKUNDARNIM SIROVINAMA „LABORA“
Djelatnost:
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik:
Web stranica tvrtke:

LIMARSKI 0BRT HIDRIJA
Djelatnost:
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik:
Web stranica tvrtke: www.limarski-obrt-hidrija.hr

VUKOVARŠPED d.o.o.
Djelatnost: Djelatnosti javnoga cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik:
Web stranica tvrtke:

Trgovački obrt i izrada plastične ambalaže Stari Grad
Djelatnost: Proizvodnja ambalaže od plastike
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik:
Web stranica tvrtke:

AUTOGASARIUS d.o.o.
Djelatnost: Montaža, popravak i održavanje plinskog pogona u automobile
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik:
Web stranica tvrtke: www.autogasarius.com

Od 01.01.2019. nadležno tijelo za investicije u RH je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta – invest@mingo.hr