PODUZETNIČKA ZONA D1 – MAROF U LEKENIKU Preuzmi PDF datoteku Dodaj u košaricu

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) LEKENIK
Veličina zone (m²) 387.600
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 268.000
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje 0,70
Dopušteni koeficijent iskoristivosti 0,80
Dopuštena visina gradnje (m) 18
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) 80 dB

Specifikacija parcela u ponudi

Veličina ponuđene parcele (m²) Dimenzije parcele (širina*dužina, m) Opis terena Vlasnički list Javno ili privatno vlasništvo Tereti na nekretnini Način raspolaganja zemljištem Cijena prodaje/najma zemljišta (EUR*/m² / EUR*m²/godišnje)
5062 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 5,60
5423 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 5,60
8297 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 5,60
7232 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 5,60
7433 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 5,60
8882 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 5,60
10167 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 5,60
8300 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 5,60
7440 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 5,60
6055 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 5,60
5609 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 5,60
7387 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 5,60
8456 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 5,60
8956 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 5,60
11219 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 5,60
5859 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 5,60
7854 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 5,60
8628 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 5,60
7097 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 5,60
6282 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 5,60
7884 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 5,60
12436 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 5,60
10212 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 5,60
3453 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 5,60
2006 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 5,60
6205 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 5,60
5939 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 5,60
5677 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 5,60
3778 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 5,60
6990 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 5,60
7866 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 5,60
6735 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 5,60
7539 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 5,60
10363 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 5,60
6282 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 5,60
5088 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 5,60

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Ne
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Da
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Da

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 1,20
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³) 1,20
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³)
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Da, Odlukom Općinskog vijeća temeljem opravdanih značajnih razloga i uvjeta moguće djelomično ili potpuno oslobađanje plaćanja.
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) 0,37
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Da, 100% u prvoj godini djelovanja, 50% u drugoj i 25% u trećoj godini djelovanja pod uvjetom da poduzetnik zaposli najmanje pet djelatnika sa područja općine
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) 1,35
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) 0,25
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) 0,40
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) 0,14

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Urbanistički plan uređenja Izrađen
Detaljni plan uređenja Izrađen

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.

Sisačko-moslavačka županija

Broj stanovnika: 172.977
BDP po stanovniku: 8.362 EUR
Stopa nezaposlenosti: 33%
Prosječna bruto plaća: 936 EUR
Prosječna neto plaća: 669 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: km
Autocesta: A3, km
Industrijski kolosijek: km
Morska luka: Luka Rijeka, 196 km
Zračna luka: Zračna luka "Franjo Tuđman" Zagreb, 23 km

Postojeće tvrtke u zoni

R.S.A. INSTALACIJE d.o.o.
Djelatnost:
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik:
Web stranica tvrtke:

TERMO SERVIS d.o.o.
Djelatnost:
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik:
Web stranica tvrtke:

TP STROJEVI d.o.o.
Djelatnost:
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik:
Web stranica tvrtke:

VAGE d.o.o.
Djelatnost:
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik:
Web stranica tvrtke:

Od 01.01.2019. nadležno tijelo za investicije u RH je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta – invest@mingo.hr