" /> Poduzetnička zona Gornje Mekušje - Invest Croatia

Poduzetnička zona Gornje Mekušje Preuzmi PDF datoteku Dodaj u košaricu

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Karlovac
Veličina zone (m²) 104.616
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 77.972
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje Za gospodarsku (proizvodnu) i poslovnu namjenu – maksimalni ukupni koeficijent izgrađenosti građevne čestice (kig) je 0,60, a najmanji 0,1.
Dopušteni koeficijent iskoristivosti
Dopuštena visina gradnje (m) Najveći dopušteni broj etaža je E=5, a maksimalna visina (h) 20,0 m, u koju se uračunavaju tehnološke građevine (silosi, dimnjaci i sl.).
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) 60 dB
Shematski prikaz zone

Specifikacija parcela u ponudi

Veličina ponuđene parcele (m²) Dimenzije parcele (širina*dužina, m) Opis terena Vlasnički list Javno ili privatno vlasništvo Tereti na nekretnini Način raspolaganja zemljištem Cijena prodaje/najma zemljišta (EUR*/m² / EUR*m²/godišnje)
5907 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja, najam 16,7 eur/m2 /126,80 kn/m2
6968 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja, najam 16,7 eur/m2 /126,80 kn/m2
8442 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja, najam 16,7 eur/m2 /126,80 kn/m2
2856 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja, najam 16,7 eur/m2 /126,80 kn/m2
3338 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja, najam 16,7 eur/m2 /126,80 kn/m2
4307 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja, najam 16,7 eur/m2 /126,80 kn/m2

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Da
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Da
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Da

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 0 – oslobađanje 100 % u skladu s potporama male vrijednosti
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³) 0 – oslobađanje 100 % u skladu s potporama male vrijednosti
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) II ZONA: 61,00 Kn/m3 ili 8,05 EUR/m3
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Da, Energetski razred A+: u visini 60% obračunatog iznosa, a za energetski razred A: u visini 50% obračunatog iznosa
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) Poslovni prostor = 0.78 – 7,77 EUR/m2 Građevinsko zemljište u funkciji poslovanja= 0,08-0,77 EUR/m2/god.
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Ne
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) Plaćanje umanjene jedinične cijene jer se Zona nalazi u C – području od posebne državne skrbi i iznosi 7,9 kn/m2 dok je za područje izvan PPDS-a 15,75 kn/
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) Plaćanje umanjene jedinične cijene jer se Zona nalazi u C – području od posebne državne skrbi i iznosi 7,9 kn/m2 dok je za područje izvan PPDS-a 15,75 kn/
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) Plaćanje umanjene jedinične cijene jer se Zona nalazi u C – području od posebne državne skrbi i iznosi 7,9 kn/m2 dok je za područje izvan PPDS-a 15,75 kn/
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²)

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Urbanistički plan uređenja Izrađen
Detaljni plan uređenja Nije izrađen, a postoji obveza izrade

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: Zona je uz pristupnu cestu. km
Autocesta: A1, 5 km
Industrijski kolosijek: 4,5 km
Morska luka: Luka Rijeka, 131 km
Zračna luka: Zračna luka Zagreb Franjo Tuđman, 69 km

Postojeće tvrtke u zoni

Hidris Inženjering d.o.o.
Djelatnost: Montaža i proizvodnja dijelova za rashladne sisteme u industriji
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik:
Web stranica tvrtke: www.hidris-inzenjering.hr

Feal Hrvatska d.o.o.
Djelatnost: Proizvodnja i prodaja aluminijskih profila
Zemlja porijekla: Bosna i Hercegovina
Tvrtka vlasnik: Feal d.o.o. Široki Brijeg, Bosna i Hercegovina
Web stranica tvrtke: https://feal.hr

Od 01.01.2019. nadležno tijelo za investicije u RH je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja – invest@mingo.hr