" /> Poduzetnička zona "Otok" OTOK - Invest Croatia

Poduzetnička zona “Otok” OTOK Preuzmi PDF datoteku Dodaj u košaricu

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Otok
Veličina zone (m²) 610.873
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 388.895
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje 0,6
Dopušteni koeficijent iskoristivosti Najmanje 20% parcele treba biti zelena površina
Dopuštena visina gradnje (m) 11
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) Prostorno-planskom dokumentacijom nije definirano
Shematski prikaz zone

Specifikacija parcela u ponudi

Veličina ponuđene parcele (m²) Dimenzije parcele (širina*dužina, m) Opis terena Vlasnički list Javno ili privatno vlasništvo Tereti na nekretnini Način raspolaganja zemljištem Cijena prodaje/najma zemljišta (EUR*/m² / EUR*m²/godišnje)
165701 * Ravno 633-1 Javno Nema tereta Prodaja 5,040/m2- umanjenje cijene ovisno o vrsti djelatnosti, broju novozaposlenih radnika i visini ulaganja
196816 * Ravno 634-1 Javno Nema tereta Prodaja 5,040/m2- umanjenje cijene ovisno o vrsti djelatnosti, broju novozaposlenih radnika i visini ulaganja
12837 * Ravno 634-8 Javno Nema tereta Prodaja 5,040/m2- umanjenje cijene ovisno o vrsti djelatnosti, broju novozaposlenih radnika i visini ulaganja
4000 * Ravno 634-13 Javno Nema tereta Prodaja 5,040/m2- umanjenje cijene ovisno o vrsti djelatnosti, broju novozaposlenih radnika i visini ulaganja
9541 * Ravno 634-6 Javno Nema tereta Prodaja 5,040/m2- umanjenje cijene ovisno o vrsti djelatnosti, broju novozaposlenih radnika i visini ulaganja

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Da
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Da
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Da

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 0,13
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³) 0,13
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 0,13
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Da, Grad se odriče dijela komunalnog doprinosa za poduzetnike korisnike zone i to:A)tvrtka koja će zapošljavati 50 i više djelatnika oslobađa se obveze plaćanja komunalnog doprinosa u iznosu 100%/B)Tvrtka koja će zapošljavati 25-49 djelatnika oslobađa se obveza plaćanja komunalnog doprinosa 75%/C)Tvrtka koja će zapošljavati do 24 djelatnika oslobađa se obveza plaćanja komunalnog doprinosa u iznosu 50%
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) 0,00
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Da, oslobođenje obveze plaćanja komunalne naknade prvih 5 godina u iznosu 100%
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) 1,05
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) 0,13
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) 0,35
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) 0,14

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Urbanistički plan uređenja Ne postoji obveza izrade
Detaljni plan uređenja Ne postoji obveza izrade

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.

Vukovarsko-srijemska županija

Broj stanovnika: 180.117
BDP po stanovniku: 5.521 EUR
Stopa nezaposlenosti: 33%
Prosječna bruto plaća: 810 EUR
Prosječna neto plaća: 617 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: 0,1 km
Autocesta: A3, 11 km
Industrijski kolosijek: 23 km
Morska luka: Luka Rijeka, 437 km
Zračna luka: Zračna luka Klisa Osijek, 51 km

Postojeće tvrtke u zoni

GRAD OTOK
Djelatnost:
Zemlja porijekla: Ostalo
Tvrtka vlasnik:
Web stranica tvrtke:

Od 01.01.2019. nadležno tijelo za investicije u RH je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta – invest@mingo.hr