PODUZETNIČKA ZONA SELNIK Preuzmi PDF datoteku Dodaj u košaricu

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Općina Maruševec
Veličina zone (m²) 36.400
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 30.900
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje 0,4
Dopušteni koeficijent iskoristivosti 0,8
Dopuštena visina gradnje (m) 12
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) Prostorno-planskom dokumentacijom nije definirano

Specifikacija parcela u ponudi

Veličina ponuđene parcele (m²) Dimenzije parcele (širina*dužina, m) Opis terena Vlasnički list Javno ili privatno vlasništvo Tereti na nekretnini Način raspolaganja zemljištem Cijena prodaje/najma zemljišta (EUR*/m² / EUR*m²/godišnje)
2388 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 8
2409 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 8
433 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 8
2289 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 8
3731 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 8
3427 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 8
2810 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 8
2979 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 8
2481 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 8
245 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 8

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Da
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Da
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Da

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 0,66
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³)
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 0,66
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Da, 30%
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) 0,0039-0,26
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Da, 50% prve 3 godine
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) 1,77
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) 0,52
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) 0,31
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) 0,0039-0,26

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Urbanistički plan uređenja Ne postoji obveza izrade
Detaljni plan uređenja Ne postoji obveza izrade

* srednji tečaj = 7.54

Agencija za investicije i konkurentnost ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Agencija za investicije i konkurentnost ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.

Varaždinska županija

Broj stanovnika: 176.046
BDP po stanovniku: 8.209 EUR
Stopa nezaposlenosti: 15%
Prosječna bruto plaća: 806 EUR
Prosječna neto plaća: 579 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: 0 km
Autocesta: A4, 15 km
Industrijski kolosijek: 2 km
Morska luka: Rijeka, 300 km
Zračna luka: Zagreb, 100 km

Postojeće tvrtke u zoni

JAVA d.o.o.
Djelatnost: sunčeva elektrana
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik:
Web stranica tvrtke:

SONET d.o.o.
Djelatnost: sunčeva elektrana
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik:
Web stranica tvrtke:

Od 01.01.2019. nadležno tijelo za investicije u RH je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta – invest@mingo.hr