POSLOVNA ZONA A-JUG Preuzmi PDF datoteku Dodaj u košaricu

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Grad Đurđevac
Veličina zone (m²) 367.339
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 51.539
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje 0,6
Dopušteni koeficijent iskoristivosti 3
Dopuštena visina gradnje (m) 12
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) 80 dB

Specifikacija parcela u ponudi

Veličina ponuđene parcele (m²) Dimenzije parcele (širina*dužina, m) Opis terena Vlasnički list Javno ili privatno vlasništvo Tereti na nekretnini Način raspolaganja zemljištem Cijena prodaje/najma zemljišta (EUR*/m² / EUR*m²/godišnje)
1721 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 2,49
2199 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 2,49
4516 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 2,49
4351 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 2,49
2967 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 2,49
4721 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 2,49
5665 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 2,49
1402 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 2,49
11529 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 2,49
803 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 2,49
3374 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja -
4577 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja -
1018 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja -
2696 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja -

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Da
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Da
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Da

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 3,98
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³)
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 3,98
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Da, Proizvodne djelatnosti do 100%, ostali do 50%
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) 0,20-0,66
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Da, Proizvodne djelatnosti do 100% za prve 3 godine, do 50% za naredne dvije a za narednih 5 ovisno o izgrađenosti. Neproizvodne djelatnosti prve godine 100% a druge 50%.
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) 1,33
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) 0,24
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) 0,39
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) 0,14

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Urbanistički plan uređenja Izrađen
Detaljni plan uređenja Ne postoji obveza izrade

* srednji tečaj = 7.54

Agencija za investicije i konkurentnost ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Agencija za investicije i konkurentnost ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.

Koprivničko-križevačka županija

Broj stanovnika: 115.582
BDP po stanovniku: 8.086 EUR
Stopa nezaposlenosti: 20%
Prosječna bruto plaća: 913 EUR
Prosječna neto plaća: 650 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: 0 km
Autocesta: A4, 60 km
Industrijski kolosijek: 0,5 km
Morska luka: Rijeka, 270 km
Zračna luka: Zagreb, 111 km

Postojeće tvrtke u zoni

TRGOAUTO d.o.o.
Djelatnost: trgovina automobilima i motornim vozilima lake katergorije
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik:
Web stranica tvrtke: www.trgoauto.hr

NATURA MILK d.o.o.
Djelatnost: proizuvodnja mliječnih proizvoda
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik:
Web stranica tvrtke:

OSATINA GRUPA d.o.o.
Djelatnost: uzgoj jednogodišnjih usjeva
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik:
Web stranica tvrtke: www.osatina.hr

BAUWERK BOEN d.o.o.
Djelatnost: piljenje i blanjanje grva
Zemlja porijekla: Švicarska Konfederacija
Tvrtka vlasnik:
Web stranica tvrtke: www.bauwerk-boen.com/company/

MESNA INDUSTRIJA NATURA d.o.o.
Djelatnost: prerada i konzerviranje mesa
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik:
Web stranica tvrtke:

NOVA NATURA d.o.o.
Djelatnost: uzgoj jednogodišnjih usjeva
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik:
Web stranica tvrtke:

BISTRA d.o.o.
Djelatnost: gradnja vodnih građevina
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik:
Web stranica tvrtke: www.bistradoo.hr

STOLARIJA MS
Djelatnost: proizvodnja ostalog namještaja
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik:
Web stranica tvrtke: www.stolarija-ms.hr

AGRONOM d.o.o.
Djelatnost: trgovina žitaricama, sirovim duhanom, sjemenjem i stočnom hranom na veliko
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik:
Web stranica tvrtke: www.agronom.hr

PLINACRO d.o.o.
Djelatnost: cjevovodni transport
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik:
Web stranica tvrtke: www.plinacro.hr

KOMFORT d.o.o.
Djelatnost: visokogradnja
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik:
Web stranica tvrtke:

TOT PROMET D.O.O.
Djelatnost: proizvodnja instrumenata i aparata za mjerenje, ispitivanje i navigaciju
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik:
Web stranica tvrtke:

NATURA MLIJEKO d.o.o.
Djelatnost: djelatnosti mljekara i proizvođača sira
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik:
Web stranica tvrtke:

Od 01.01.2019. nadležno tijelo za investicije u RH je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta – invest@mingo.hr