POSLOVNA ZONA A-SJEVER Preuzmi PDF datoteku Dodaj u košaricu

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Grad Đurđevac
Veličina zone (m²) 219.022
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 219.022
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje 0,6
Dopušteni koeficijent iskoristivosti 3,0
Dopuštena visina gradnje (m) 12
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) 80 dB

Specifikacija parcela u ponudi

Veličina ponuđene parcele (m²) Dimenzije parcele (širina*dužina, m) Opis terena Vlasnički list Javno ili privatno vlasništvo Tereti na nekretnini Način raspolaganja zemljištem Cijena prodaje/najma zemljišta (EUR*/m² / EUR*m²/godišnje)
3173 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 2,49
3172 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 2,49
3156 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 2,49
3247 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 2,49
6746 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 2,49
1878 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 2,49
1707 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 2,49
3438 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 2,49
3470 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 2,49
5361 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 2,49
3405 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 2,49
2934 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 2,49
6622 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 2,49
2574 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 2,49
3714 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 2,49
2943 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 2,49
3793 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 2,49
3703 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 2,49
2769 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 2,49
4825 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 2,49
6660 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 2,49
518 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 2,49
2969 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 2,49
158 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 2,49
2848 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 2,49
117 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 2,49
2978 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 2,49
65 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 2,49
4620 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 2,49
46 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 2,49
5085 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 2,49
3459 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 2,49
2706 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 2,49
2968 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 2,49
7447 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 2,49
4847 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 2,49
3223 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 2,49
6705 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 2,49
2426 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 2,49
301 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 2,49
2242 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 2,49
3157 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 2,49
4932 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 2,49
5838 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 2,49
941 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 2,49
4373 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 2,49
5545 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 2,49
6886 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 2,49
3853 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 2,49
4730 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 2,49
1447 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 2,49
5755 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 2,49
4406 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 2,49
5831 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 2,49
1371 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 2,49
1209 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 2,49
1890 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 2,49
5134 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 2,49
4832 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 2,49
2237 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 2,49
4018 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 2,49
185 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 2,49
1844 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 2,49
1551 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 2,49
1603 * Ravno Nema tereta Prodaja -
260 * Ravno Privatno Nema tereta Prodaja -
176 * Ravno Privatno Nema tereta Prodaja -

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Ne
Električna energija
Dostupnost Ne
Voda
Dostupnost Ne
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Ne
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Ne

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 3,98
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³)
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 3,98
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Da, Proizvodne djelatnosti do 100%, ostali do 50%
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) 0,20-0,66
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Da, Proizvodne djelatnosti do 100% za prve 3 godine, do 50% za naredne dvije a za narednih 5 ovisno o izgrađenosti. Neproizvodne djelatnosti prve godine 100% a druge 50%.
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) 1,33
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) 0,24
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) 0,39
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) 0,14

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Urbanistički plan uređenja Izrađen
Detaljni plan uređenja Ne postoji obveza izrade

* srednji tečaj = 7.54

Agencija za investicije i konkurentnost ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Agencija za investicije i konkurentnost ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.

Koprivničko-križevačka županija

Broj stanovnika: 115.582
BDP po stanovniku: 8.086 EUR
Stopa nezaposlenosti: 20%
Prosječna bruto plaća: 913 EUR
Prosječna neto plaća: 650 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: Potrebno izraditi pristupnu cestu. 0,5
Autocesta: A4, 60 km
Industrijski kolosijek: 0,5 km
Morska luka: Rijeka, 270 km
Zračna luka: Zagreb, 111 km

Od 01.01.2019. nadležno tijelo za investicije u RH je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta – invest@mingo.hr